Farmakoepigenetik

Forskargruppen för farmakoepigenetik leds av Isabel Barragan på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Läs mer om forskargruppen farmakoepigenetik på engelska.

Gruppmedlemmar

Isabel Barragan – Forskargruppsledare

Laura Espino – Postoc

Andre Nobre – Postdoc

Shady Sayed – Student

Kontakta oss

Profile image

Isabel Barragan

Anknuten till Forskning
IB
Innehållsgranskare:
2022-10-26