Skip to main content

Farmakoepigenetik

Forskargruppen för farmakoepigenetik leds av Isabel Barragan på institutionen för fysiologi och farmakologi.
Läs mer om forskargruppen farmakoepigenetik på engelska.

Gruppmedlemmar

Isabel Barragan Forskargruppsledare
Laura Espino Postdoc
Andre Nobre Postdoc
Shady Sayed Student

Kontakta oss

Forskarassistent

Isabel Barragan

Telefon: 08-524 822 71
Enhet: Barragan Isabel grupp - Farmakoepigenetik
E-post: isabel.barragan@ki.se