Skip to main content

Farmakoepigenetik

Forskargruppen för farmakoepigenetik leds av Isabel Barragan på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Läs mer om forskargruppen farmakoepigenetik på engelska.

Gruppmedlemmar

Isabel Barragan – Forskargruppsledare

Laura Espino – Postoc

Andre Nobre – Postdoc

Shady Sayed – Student

Kontakta oss

Isabel Barragan

Forskarassistent
08-524 822 71
Barragan Isabel grupp - Farmakoepigenetik
Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3