Skip to main content

Vill hitta behandlingar för att fördröja eller stoppa ledgångsreumatism

Anca Catrina forskar om förstadiet till ledgångsreumatism. Hon vill förstå hur sjukdomen uppstår, och hitta nya behandlingar för att fördröja eller helt hindra att den bryter ut. Forskningen handlar också om att identifiera friska personer med förhöjd risk att få sjukdomen.

Anca Catrina, foto: Creo Media Group. Mycket är fortfarande okänt om de mekanismer som leder fram till att en person drabbas av ledgångsreumatism, reumatoid artrit. Anca Catrinas forskning handlar om att förstå mer av denna process samt att hitta sätt att i förväg identifiera och behandla personer med hög risk att få sjukdomen.

– Vi har kommit en bit på väg när det gäller att förstå det tidiga förloppet, säger Anca Catrina. Man vet sedan tidigare att personer som drabbas av reumatism har en specifik antikropp i blodet flera år innan sjukdomen bryter ut. Vi har visat att sjukdomens första steg i lederna är att denna antikropp orsakar ökad nedbrytning av benvävnad. Vi har också identifierat en signalmolekyl som vi tror är orsaken till denna benförlust.

Nu förbereder Anca Catrinas forskargrupp kliniska försök för att se om redan etablerade läkemedel mot benskörhet kan förebygga att ledgångsreumatism bryter ut hos personer med förstadier till sjukdomen. Gruppen forskar också om nya läkemedelskandidater som kan blockera den inflammatoriska signalmolekyl som leder till benförlust.

Ett annat spår i Anca Catrinas forskning gäller identifiering av personer med hög risk att senare drabbas ledgångsreumatism samt utveckling av rådgivning och förebyggande hjälpinsatser som vänder sig till denna grupp. Detta arbete inkluderar en nyöppnad mottagning för högriskpersoner, kliniska verktyg såsom en enkät för bedömning av smärta samt webbplatsen ontilederna.se.

Anca Catrina

Professor i reumatologi vid institutionen för medicin, Solna

Anca Catrina föddes 1971 i Bukarest, Rumänien, och utbildade sig till läkare vid Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bukarest, med examen 1996. Som specialist i reumatologi har hon varit verksam vid Saint Mary University Hospital, Bukarest, och från 2005 vid Karolinska Universitetssjukhuset, där hon idag är överläkare.

Anca Catrina disputerade vid KI 2004, blev docent 2014 och adjungerad professor 2016. Från september 2017 är hon chef för enheten för reumatologi vid institutionen för medicin, Solna. Anca Catrina utnämndes den 1 februari 2017 till professor i reumatologi vid Karolinska Institutet.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i ”From Cell to Society” 2017

Se en video med Anca Catrina