Skip to main content

Utlysning av tjänster

Strategiska forskningsområdet inom Epidemiologi SfoEpi gör en satsning för att rekrytera framstående juniora och seniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential. Satsningen görs inom Epidemiologi eller Biostatistik.

Nuvarande utlysning pågår 15 februari – 1 mars 2016.

SfoEpi utlyser anställningar på två olika nivåer:

  • Forskarassistent (fyra år)
  • ​Anställning som forskare (fyra år)

De sökande bedöms i konkurrens och de mest meriterade kandidaterna kommer att erbjudas medel för anställning.

Forskarassistent

1 miljon kronor per år i fyra år, upp till två anställningar.
Annons: 1-2 positions as Assistant Professor in Epidemiology or Biostatistics

Forskare

1,2 miljoner kronor per år i fyra år, upp till tre anställningar.
Annons: 1-3 Positions as Senior Reseracher in Epidemiology or Biostatistics