Skip to main content

Tema: Äldre och läkemedel

Olämpliga läkemedelskombinationer, för höga eller för låga doser eller helt onödiga mediciner gör att många äldre blir sjukare av de läkemedel som skulle göra dem friskare. Forskning pågår också om varför vi reagerar så olika på läkemedelsbehandling. Läs mer i vårt tema om äldre och läkemedel.

2019-05-09