Skip to main content

Simon Kyaga: ”Hade patienten mani – eller var han ett geni?”

Psykiskt sjuka är vanliga människor som kan ha ovanligt kreativa förmågor. Det menar Simon Kyaga som insåg hur viktigt det är att möta patienter med ett öppet och fördomsfritt sinne.

”Med lätt oro i magen klev jag ensam in till den maniska patienten på den psykiatriska akutmottagningen en kväll för sju år sedan. Som nylegitimerad läkare under utbildning till specialist inom psykiatri, var jag väl medveten om att dessa patienter kunde vara både uppvarvade och våldsamma.

Men mannen med diagnosen bipolär sjukdom var närmare 80 år och ganska kort, hade krulligt vitt hår, basker och kofta och såg inte så jättefarlig ut, även om han var ganska uppe i varv. Han sa att det egentligen var onödigt att han var där, för han var fullt upptagen med att umgås med den konstnärliga och intellektuella eliten i Sverige och var mycket uppvaktad av unga kvinnor.

Kombinationen av mannens maniska tillstånd och hans berättelser, vilka jag tolkade som grandiosa vanföreställningar, gjorde att jag föreslog inläggning över natten, och mannen gick med på det.

På morgonen när jag skulle gå av min nattjour berättade en sjuksköterska att hans fru var släkt med patienten, som var en mycket erkänd fotograf, som umgicks med den konstnärliga och intellektuella eliten, samt var känd för sina många kvinnoaffärer...

Jag blev nervös. Hade jag lagt in någon som inte var sjuk? Men patienten var glad att han hade fått sova för första gången på länge och sa att han slarvat med sin litiummedicin.

Mellan genialitet och galenskap går en tunn gräns och just den här situationen återspeglar sambandet vi hittat mellan kreativitet och psykiska sjukdomar, något som jag är nyfiken på och har doktorerat inom. Jag har träffat många patienter, varav flera med stor kreativ begåvning och det kan vara svårt att bedöma om patienternas upplevelser är en del av ett maniskt skov eller om de är sanna erfarenheter.

Var tredje svensk har någon gång drabbats av psykisk sjukdom och det är förenat med många fördomar, stigma och utanförskap, men synen på dessa vanliga människor med psykisk ohälsa håller på att förändras. Och nu vet vi att de också kan ha förmågor att avundas.”

Berättat för Helena Mayer, först publicerad i tidskriften Medicinsk Vetenskap, nummer 3, 2015.