Skip to main content

Mogna cellers identitet ska ge ledtrådar till behandling mot Parkinsons

Hur gör egentligen de specialiserade cellerna i kroppens olika vävnader för att behålla sin identitet genom hela sin livscykel? Genom att svara på den frågan hoppas Thomas Perlmann och hans kollegor kunna hitta ledtrådar till nya behandlingar mot neurologiska sjukdomar.

Bild på Thomas Perlmann

Stamcellerna hos ett foster är unika på så sätt att de kan bilda många olika typer av mogna celler. Mogna celler saknar denna flexibilitet och är istället specialiserade till att utföra sina organspecifika funktioner i exempelvis muskler eller hjärna. När de mogna cellerna väl har bildats behåller de sina specialiserade egenskaper under mycket lång tid. Vid sjukdomar som till exempel cancer har mogna celler dock svårt att behålla sin normala identitet. Forskarna vet också att mogna celler kan manipuleras i laboratoriet så att de ändrar sin identitet och till och med kan backa tillbaka och bli primitiva stamceller.

Studier på möss och människor

I det här projektet ska forskarna ta reda på hur det går till när mogna nervceller behåller sina specifika specialiserade egenskaper så att de kan fungera normalt i den vuxna hjärnan. De ska studera en viss typ av nervceller, dopaminceller, som förstörs i Parkinsons sjukdom. De kommer att undersöka dopaminceller från både möss mus och människor, både från friska individer och från patienter med Parkinsons sjukdom.

- Vi vill förstå de genregleringsmekanismer som är viktiga för att dopaminceller ska fungera normalt även i en åldrande hjärna, säger Thomas Perlmann. Ett viktigt mål är att också förstå hur förändringar i genregleringsmekanismer bidrar till sjukdomar, och hur de ska kunna motverkas för att utveckla nya behandlingar.