Skip to main content

Led- och muskelrelaterade funktionsproblem (OMT) - 30p

Led- och muskelrelaterade funktionsproblem (OMT) - 30p

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i diagnostik och behandling vid led- och muskelrelaterade funktionspoblem baserat på funktionell anatomi, biomekanik, fysiologi och traumatologi. Kursen ger också inblick i aktuell forskning och skapar en grund för egen forskning om ortopediska skador/funktionsproblem och deras rehabilitering.

Syftet är även att vara ett led för sjukgymnaster i utbildning mot specialistkompetens i ortopedisk manuell terapi.

Kursen består av föreläsningar, seminarier, demonstrationer, praktiska övningar och auskulationer samt egenstudier med stöd av Internet.

Kursinnehållet omfattar funktionell anatomi, vanligt förekommande skador och besvär av ortopedisk karaktär, differentialdiagnostik, generell och specifik led/muskelundersökning, ″clinical reasoning″, funktionsdiagnostik och behandling, funktionsträning och rehabilitering, utvärderingsmetoder, riskfaktorer för skador, skademekanismer samt skadeprevention.

Kursen examineras genom muntlig examination och praktiskt prov på klinisk färdighet samt skriftliga tentamina, dokumentation och muntlig presentation av projektarbete.

Undervisning och examination sker på Sophiahemmet/Capio Artro Clinic i Stockholm.

Kursen vänder sig till läkare, sjukgymnaster med flera.

Mer information och anmälan

Kursen ges som uppdragsutbildning. Vad är uppdragsutbildning?

Läs mer om våra utbildningar och kurser.