Skip to main content

KI Biobank

KI Biobank är en core facilitet för hela Karolinska Institutet, en modern och högteknologisk infrastruktur för preanalytisk hantering, förvaring och distribution av humanbiologiska prov. Biobankens personal hör till vår institution.