Skip to main content

Innovation och samverkan

På Karolinska Institutet är samarbete och innovationsutveckling viktigt för att omvandla universitetets kunskap och resultat till samhällsnytta, som kan skapa bättre hälsa och bota sjukdomar, både i Sverige och i världen.

Internationellt samarbete

Karolinska Institutet har forsknings- och utbildningssamarbeten inom många medicinska områden med en rad olika länder. En majoritet av KIs publikationer sker i samarbete med forskare från utländska universitet.

Internationellt samarbete

Företagssamverkan

Vill ditt företag samverka med forskare inom life science? När näringslivet och akademin samverkar ökar chanserna för att forskningsinnovationer ska komma samhället till nytta. Karolinska Institutet vill förbättra möjligheterna till samarbete mellan forskare och företagare.

Företagssamverkan

Innovationsstöd vid KI

Karolinska Institutet har utvecklat ett unikt innovationssystem med aktörer och organisationer som på olika sätt kan stödja utvecklingen av idéer och resultat.

Innovationsstöd vid KI

Samarbete med sjukvården

För att bedriva en god hälso- och sjukvård och medverka till att förbättra människors hälsa måste banden mellan universitet och sjukvård vara starka. Vetenskapliga upptäckter ska snabbt översättas till nya behandlingsmetoder och vårdprogram, nya läkemedel och tekniker.

Samarbete med sjukvården