Skip to main content

Han viker DNA som andra viker papper

"Med hjälp av DNA-origami kan vi designa små strukturer liknande de som finns i kroppen och sedan studera dem."

Bild på Björn HögbergDet säger Sveriges enda DNA-origamist, Björn Högberg, forskare vid institutionen för neurovetenskap och verksam vid Swedish medical nanoscience center vid Karolinska Institutet. Han designar pyttesmå DNA-strukturer i nanostorlek som kan användas för en rad medicinska forskningsändamål.

I datorn bygger han modeller av strukturer som sedan tillverkas i verkligheten av långa enkelsträngade DNA-molekyler. De tvingas sedan vecka sig i bestämda tredimensionella former genom att de binds ihop av kortare DNA-strängar. Till dessa strukturer kan sedan proteiner eller andra molekyler kopplas.

Så kan DNA-origami användas inom medicinen:

Läkemedelsleverans

Nanostrukturen fungerar här som en väska som innehåller läkemedels-molekyler. På utsidan finns molekyler som känner igen cancerceller och först när de stöter på dem öppnas "väskan" som töms på sitt läkemedelsinnehåll.

Studier av cellsignalering

I ett aktuellt projekt tillsammans med Ana Teixeira på Karolinska Institutet, försöker forskarna ta reda på mer om en slags receptorer, Eph-receptorer, som förekommer i ökad mängd på ytan av vissa bröstcancerceller. Man tror att receptorernas placering och täthet på cellytan har betydelse för vilka signaler som cellen skickar till närliggande celler.

Genom att med hjälp av DNA-origami skapa strukturer med olika täthet av receptorerna kan forskarna testa hypotesen. Förhoppningen är att lära sig mer om dessa receptorers roll vid bröstcancer och i framtiden kanske kunna skapa nya läkemedelsmål.

Bakteriekartläggning

Forskarna försöker få bakterier som E. coli att själva producera speciella järnbärande nanostrukturer som sin tur kan följas med magnetresonans-kamera. Metoden kan komma att ersätta krångligare sätt att undersöka bakteriers framfart i kroppen.

Länkar