Skip to main content

Forskning vid kliniknära institutioner

Foto: Stefan Zimmerman

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Här finns forskning inom anestesi och intensivvård, hjärt-kärlforskning, hud, kirurgi och urologi, medicin, njurmedicin, obstetrik och gynekologi, ortopedi samt rehabiliteringsmedicin.

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Här finns forskning inom anestesi, handkirurgi, infektion, kardiologi, kvinnosjukvård och förlossning, ortopedi, pediatrik, prehospital- och akutsjukvård, stroke, diabetes och endokrinologi.

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Här finns forskning inom försäkringsmedicin, neurologi, psykiatri, psykologi samt ögon och syn.

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Här finns forskning inom anestesi, audionomi, kirurgi, logopedi, njursjukdomar, obstetrik och gynekologi, ortopedi, pediatrik, radiografi, transplantation, urologi samt öron-, näs- och halssjukdomar.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Här finns forskning inom astma och allergi, barnkirurgi, barnonkologi, barnortopedi, barn- och ungdomspsykiatri, endokrinologi, infektion och inflammation, neonatalogi, neuropediatrik, neuropsykiatri, obstetrik och gynekologi, reproduktiv hälsa, rörelseorganens sjukdomar samt sällsynta diagnoser.

Institutionen för laboratoriemedicin

Här finns forskning inom bland annat infektionsmedicin och immunologi, transfusioner och transplantation, eller klinisk farmakologi.

Institutionen för medicin, Huddinge

Här finns forskning inom endokrinolog, gastroenterologi, hematologi, hjärt- och lungsjukdomar, infektionssjukdomar samt reumatologi.

Institutionen för medicin, Solna

Här finns forskning inom allergi, ateroskleros, dermatologi och venerologi, infektionssjukdomar, inflammationssjukdomar, kardiologi, klinisk epidemiologi, lungmedicin och reumatologi.

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Här finns forskning inom bland annat diabetes typ 2, kirurgi, klinisk fysiologi, klinisk genetik, klinisk smärtforskning, idrottsmedicin, ortopedi, urologi.

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Här finns forskning inom bland annat vårdvetenskap och omvårdnad, åldrande och klinisk geriatrik, arbetsterapi och fysioterapi, samt sociala och psykosociala aspekter på sjukdom och vård.

Institutionen för odontologi

Här finns forskning inom cariologi, käkkirurgi, oral protetik, orofacial smärta, ortodonti, parodontologi och pedodonti.

Institutionen för onkologi-patologi

Här finns forskning inom tumörbiologi och om terapier mot olika cancersjukdomar.