Skip to main content

Fakta: Nanomedicin

Nanoteknik innefattar material och system vars strukturer och komponenter är av nanostorlek, det vill säga mellan 1 och 100 nanometer. En nanometer är detsamma som en miljarddels meter.

Nanoteknik inom medicinområdet, så kallad nanomedicin, har hittills resulterat i få kliniska tillämpningar men mycket forskning pågår och man fokuserar bland annat på följande områden:

  1. Skapa målsökande läkemedel. Forskarna försöker skapa nanopartiklar med inkapslade läkemedel, märkta med exempelvis antikroppar, som binder till specifika mål i kroppen, framför allt cancertumörer, där läkemedlet frisätts och utövar sin effekt.
  2. Förbättra medicinsk bilddiagnostik. Kontrastvätskor med markörer i nanostorlek ger bättre upplösning och känslighet vid exempelvis magnetkameraundersökningar. Det kan i sin tur möjliggöra tidigare sjukdomsdiagnos.
  3. Återskapa förlorad vävnad. Genom att låta celler tillväxa på nanostrukturerade ytor, vilka efterliknar cellernas naturliga miljö, eller utnyttja nanomaterial som utsöndrar tillväxtfaktorer, i eller utanför kroppen hoppas forskarna återskapa förlorad vävnad. Reparation av hud efter en brännskada, näthinnan vid blindhet och hjärtvävnad är några exempel på tillämpningsområden.