Skip to main content

Fakta: Äldre kropp fungerar annorlunda

Med ökad ålder förändras kroppens sätt att reagera på läkemedel, men också kroppens förmåga att bryta ner och utsöndra läkemedel.

Sämre blodtryckskontroll

Den så kallade baroreflexen, som reglerar blodtrycket, fungerar sämre med stigande ålder. Det leder till ökad känslighet för blodtryckssänkande läkemedel, med risk för yrsel, känslor av ostadighet och fallolyckor.

Nedbrytningen i levern minskar

Fettlösliga preparat, som vissa läkemedel mot psykiatrisk sjukdom och smärtstillande läkemedel brytes ned långsammare i levern. Risken är att läkemedelseffekten fördröjs och att medlen ansamlas i kroppen.

Andelen kroppsfett ökar

Mängden kroppsvatten minskar, vilket leder till att andelen kroppsfett ökar. Fettlösliga läkemedel, som sömnmedel, dröjer sig kvar längre i kroppen.

Hjärnans känslighet ökar

Hjärnan blir mer känslig för många läkemedel, som exempelvis morfinbesläktade mediciner. De kan leda till biverkningar i form av försämrat minne, förvirring och öka risken för fall.

Njurfunktionen avtar

Vid 80 års ålder kan njurfunktionen ha minskat med 50 procent eller mer. Det leder till en långsammare utsöndring av läkemedel och risk för att de ansamlas i kroppen.

Magens skyddsmekanism mindre effektiv

Mekanismer som skyddar magtarmkanalens slemhinna mot den sura magsaftent blir mindre effektiv och risken för att läkemedel ska verka irriterande, och orsaka sår och blödningar, ökar. Risken för förstoppning ökar också.

Källa: FASS och Johan Fastbom, professor vid Karolinska Institutet.