Aktuellt SFO-V

This page in English
Datum Tid Plats Aktivitet
18-03-08 09:00 BZ-huset, Berzelius väg 3 Seminarium i samarbete med SFO-V - Barnmorskeprogrammets internationella dag
18-03-12     Workshop i samarbete med SFO-V - Språkbarriärer i vård av födande kvinnor och vård av små barn tillsammans
18-03-20 13:30 Clara Strand, lokal Ängsö Seminarium i samarbete med SFO-V och Alzheimerfonden- Delaktighet för personer med demens
18-04-12   Linköping Seminarium i samarbete med SFO-V och Cancerfonden - Träning och cancer, vad säger forskningen?
18-04-26   Örebro Seminarium i samarbete med SFO-V och Cancerfonden - Träning och cancer, vad säger forskningen?
18-05-07 09:00  Aula Medica Rundabordssamtal om vårdvetenskapens framtid i Stockholm
18-05-15   Kalmar Seminarium i samarbete med SFO-V och Cancerfonden - Träning och cancer, vad säger forskningen?
18-06-04 17:00   Sista ansökningsdag utlysning resebidrag
18-06-11 13:00 Gammelgården, Campus Solna Styrgruppsmöte SFO-V
18-08-20 15:00   Sista ansökningsdag utlysning projektbidrag
18-09-06 13:00 D3, Alfred Nobels Allé 23 Styrgruppsmöte SFO-V
18-09-19   Sundsvall Seminarium i samarbete med SFO-V och Cancerfonden - Träning och cancer, vad säger forskningen?
18-10-16/17   Umeå Styrgruppsmöte SFO-V
18-11-14   Helsingborg Seminarium i samarbete med SFO-V och Cancerfonden - Träning och cancer, vad säger forskninge
18-12-04 13:00 Campus Solna Styrgruppsmöte SFO-V
AktivitetOmvårdnadVårdvetenskap