Karolina Olin

Phd Student
Visiting address: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postal address: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Health Systems Leadership, Management and Safety, 171 77 Stockholm

Articles

News from KI

Events from KI