Christina Karlstrand

Christina Karlstrand

HR Partner
Telephone: +46852484104
Visiting address: Berzelius väg 7B, 17177 Stockholm
Postal address: CB Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket, CB AV Staben, 171 77 Stockholm

Employments

  • HR Partner, Karolinska Institutet University Library, Karolinska Institutet, 2022-
  • HR Partner, Teaching and learning, Karolinska Institutet, 2024-2024

News from KI

Events from KI