Universitetstandvårdens organisation och ledning

Universitetstandvården delar ledning med institutionen för odontologi. Men tandvårdschefen har även en egen ledningsgrupp där samtliga klinikchefer ingår.

Organisational chart of Department of Dental Medicine and University Dental Clinic, which share the same management.
Organisationskarta över institutionen för odontologi och universitetstandvården som delar ledning. Foto: N/A

Universitetstandvårdens ledningsgrupp

Patricia de Palma, tandvårdschef
patricia.de.palma@ki.se

Daniela Vidojevic, t.f. chef för kliniken för prevention och sjukdomsbehandling
daniela.vidojevic@ki.se

Elena Borsci, chef för kliniken för oral diagnostik
elena.borsci@ki.se

Mariel Unger Karlström, chef för kliniken för oral rehabilitering
mariel.unger.karlstrom@ki.se

Niels Ganzer, chef för kliniken för tandreglering
Niels.Ganzer@ki.se

Biniyam Wondimu, chef för kliniken för barn- och ungdomstandvård
biniyam.wondimu@ki.se

Joannis Grigoriadis, chef för specialistkliniken och lärarkliniken
joannis.grigoriadis@ki.se

Katarina Gustavsson, chef klinikstöd
katarina.gustavsson@ki.se