Tandreglering och käkortopedi

Universitetstandvården har en klinik för tandreglering och en klinik för käkortopedi.

Kontakta kliniken för tandreglering

Mejl: tandregleringen@ki.se

Telefon: 08-524 880 44.

Våra behandlingar

Vi utför:

 • ortodontibehandling på barn och ungdomar som får behandlingen ersatt av Stockholms läns landsting (vårderbjudande)
 • ortodontibehandling av vuxna och barn som själva bekostar behandling
 • bettutvecklingskontroller och ortodontisk/käkortopedisk behandling i från födseln till 20 år på barn födda med kraniofaciala anomalier. (Vården bedrivs i samarbete med Stockholms Kraniofaciala Team på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.)
 • behandling av grava käkställningsavvikelser i samarbete med käkkirurger
 • ​behandling av sömnapné efter remiss ifrån läkare.

​Vi har eget tandtekniskt laboratorium med tandtekniker som har lång erfarenhet av att framställa tandställningar. Vid omfattande bettfel till exempel bettfysiologi, käkkirurgi eller protetik planerar och behandlar vi dig tillsammans med erfarna specialister verksamma i intilliggande kliniker. Vi föreläser nationellt och internationellt om tändernas, bettets och käkarnas tillväxt och utveckling samt olika tandställningars mekanismer. Vi utvärderar kontinuerligt våra behandlingsresultat.

Vår specialistutbildning är internationellt certifierad "NEBEOP". Vi är uppdaterade inom samtliga moderna behandlingstekniker.

Hitta till kliniken för tandreglering

Besöksadress: Alfred Nobels allé 8 eller Blickagången 7, plan 8

Karta

Karta – parkering

Språk

Vår personal behärskar följande främmande språk:

 • Arabiska
 • Engelska
 • Finska
 • Holländska
 • Persiska
 • Portugisiska
 • Spanska
 • Tyska
 • Turkiska

Vi som jobbar här

Vid tandregleringen arbetar ortodontister (specialister inom tandreglering), tandläkare under specialistutbildning, ortodontiassistenter, tandsköterskor, tandtekniker och receptionist. Kliniken är kopplad till Karolinska Institutets utbildningsprogram.

Käkortopedi

Vid käkortopedikliniken, belägen på Stockholms Kraniofaciala Team på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, behandlas barn med läpp-käk-gomspalt eller annan ansiktsmissbildning som kräver tandreglering som led i rehabiliteringen. På kliniken arbetar specialisttandläkare och ortodontiassistenter tillsammans med plastikkirurg, logoped och psykolog. Vid behov samarbetar vi med övriga specialister som patienten har behov av. Akut behandling på annan klinik ingår inte i den ordinarie ortodontibehandlingen. Patienten betalar detta själv.

Kontakta Stockholms Kraniofaciala Team

Besöksadress: Stockholms Kraniofaciala Team, Karolinska Universitetssjukhuset, ingång: A3:02 Solna

Telefon (måndag–fredag 08.00–16.30): 08-524 883 58. Övrig tid kan du lämna ditt telefonnummer och kort beskriva ditt problem på telefonsvararen så ringer vi upp dig så fort vi kan. Alternativt kan du mejla ditt ärende:

E-post: kakortopedi@ki.se

Information till dig som är patient

Ring genast om:

 • något har lossnat på tandställningen
 • det sticker ut och skadar tandköttet/tungan
 • det skaver och gör ont.

Om du söker annan vårdgivare eller tandläkare sker det på egen bekostnad.