Program för dagen

Professor Anders Gustafsson, prorektor vid KI och Professor Jonas Bergh, chef för Cancer Research KI, öppnar eventet ”En dag för cancerforskning”, 16 november 2022 som ett digitalt event vid Karolinska Institutet.
Även underhållningsinslag är planerat samt interaktiva delar mellan deltagare och föreläsare. Programtiderna är preliminära.
Deltagandet är avgiftsfritt men kräver registrering.

Cancer Research KI

Tid: 12:30-16:30

Öppnandet av dagen; Programledare Johanna Ungerstedt, Docent Överläkare

  • Vikten av forskning och KI:s roll; Prorektor vid KI, Anders Gustafsson, Professor
  • Cancerforskningen vid KI Chef Cancer Research KI Jonas Bergh, Professor
  • Precisionsmedicin inom lungcancer: från grundforskning till klinik; Simon Ekman, Docent Överläkare och Erik Norberg, Docent
  • Psykisk hälsa och cancer, Fang Fang, Professor
  • Precisionsmedicin för bröstcancer – var är vi och hur kan vägen framåt se ut?; Renske Altena Med. Dr. Onkolog
  • Molekylär Diagnostiken: Till vilken nytta?; Jeffrey Yachnin Med. Dr. Onkolog med patient Oskar Torberger
  • Går det att förebygga bröstcancer?; Per Hall Professor Överläkare
  • Erfarenheter från ett stödprogram för unga med cancer; Jeanette Winterling, Med dr, Sjuksköterska
  • Paneldiskussion

Program

DD
Content reviewer:
Dina Dabaghie
28-02-2024