Omdömen från tidigare studenter i Forskarskolan i allmänmedicin

Tidigare studenter berättar om sina erfarenheter av forskarskolan.

Sandra af Winklerfelt Hammarberg. Foto: Karin Nordin

Sandra af Winklerfelt Hammarberg, specialist i allmänmedicin, Medicine Doktor

Forskarskolan i allmänmedicin förmedlade inte bara en gedigen och bred kunskapsbas nödvändiga för doktorandstudierna, utan även gemenskap, glädje och nyfikenhet - som jag tror är nog så viktigt för att vilja och orka fortsätta när man möter motgångar, som man gör i forskning.

Nazmije Kelmendi. Foto: Annica Karlsson.

Nazmije Kelmendi, distriktssköterska, doktorand 

Forskarskolan i allmänmedicin gav mig en bra introduktion med grundläggande kunskap som alla blivande forskare bör kunna samt breddade min kunskap kring annan forskning än min egen. Det var också lärorikt att tillhöra en klass med olika professioner och få insyn i olika forskningsområden.

Kimberly Kane, beteendevetare, doktorand

Forskarutbildningen har gett mig den introduktion till kvantitativa metoder som jag hoppades på när jag ansökte. Kurserna om komplexa interventioner och epidemiologi var särskilt givande och har gjort att jag vill arbeta mer med den typen av forskning i framtiden. Förmodligen var det bästa ändå att träffa och lära känna mina medstudenter. Deras olika bakgrunder och entusiasm för sin forskning berikade min lärandeupplevelse, men det har också helt enkelt varit en glädje att lära känna dem.

CS
Content reviewer:
25-06-2024