Cancer workshop for patient organisations/Cancer workshop för patientorganisationer

*This event will be held on 7th October 2022 via ZOOM and all presentations/discussions will be held in Swedish.*

This joint workshop between Cancer Research KI and RCC Stockholm-Gotland, will aim to address opportunities for interaction and communication between different patient organisations, researchers and the general public. All presentations and discussions will be in Swedish. 

Program 7th of October 

10.00-10.10 Välkomstord Yvonne Wengström, Professor vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

10.10-10.40 Forskning och framsteg i kampen mot bukspottkörtelcancer, Poya Ghorbani Överläkare, Med. Dr. PhD,

10.40-11.10 Hur påverkar beslutsfattande deltagande i screening för kolorektal cancer, Kaisa Fritzel leg. sjuksköterska, Genetisk vägledare NVS, Sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet

11.10-11.15 Avslutande ord Lena Sharp Avdelningschef Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Zoom link to the event will be sent to the registered participants in October/ Anmälning sker genom mail till johanna.furuhjelm@ki.se. Länk till zoom eventet skickas ut till alla anmälda i oktober.

Previous program (7th of April)

Moderator: Lena Sharp, T.f. avdelningschef Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

09:00-09:10    Inledning av Jonas Bergh, Professor i onkologi, Chef för Cancer Research KI, Temaprefekt, Medlem i cancertemats ledningsgrupp, Karolinska institutets & sjukhusets forskningsuppdrag klinisk cancerforskning

09:10-09:40    Tidig diagnostik och screening av prostatacancer kan rädda liv. Vad väntar vi på?

Henrik Grönberg Professor i cancerepidemiologi, Karolinska Institutet

9:40-10:10      Åtgärder för att bevara fertilitet vid cancerbehandling

Kenny Rodriguez Professor och överläkare vid Karolinska universitetssjukhusets sektion för reproduktionsmedicin och forskare vid Karolinska Institutet 

10:10-10:25    Paus

Moderator: Lena Sharp T.f. avdelningschef Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

10:25-10:55    Kombinerade perspektiv på lungcancer; tidiga symptom och besvär samt biomarkörer

Lars E. Eriksson Professor i omvårdnad vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

10:55-11:25    Paneldiskussion

Yvonne Wengström, Professor vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.   

DD
Content reviewer:
Dina Dabaghie
28-08-2023