Skip to main content

Tandvårdsrädsla hos barn och ungdomar

Många barn och ungdomar känner sig rädda och oroliga när de ska till tandläkaren. Upplevelsen av oro och obehag kan bli ett så stort hinder att barnet inte kan gå till tandläkaren. På kliniken för barntandvård har vi psykologer som hjälper barn med tandläkar- och sprutskräck att lära sig hantera sina rädslor så att de klarar av ett tandläkarbesök. De använder sig av en metod som kallas för kognitiv beteendeterapi (KBT). Metoden rekommenderas bland annat av Socialstyrelsen för behandling av starka rädslor så som fobier.

Kognitiv beteendeterapi och tandvårdsrädsla

Kognitiv beteendeterapi är en psykologisk metod som används för att hjälpa barn och ungdomar att lära sig hur rädslor och ångest fungerar och hur de kan hanteras. Syftet med terapin är att barnet ska kunna klara av en enkel tandvårdsbehandling utan att känna stark stress.

För att kartlägga barnets psykologiska behov börjar vi alltid med ett möte mellan barnet, föräldrarna och en psykolog. Vi diskuterar vad det finns för möjligheter och hinder för att starta en KBT-behandling och vad själva behandlingen innebär. Du som förälder kan här ta ställning till om KBT är en behandlingsmetod som du tror passar för ditt barn.

I början av behandlingen skapar barnet tillsammans med psykologen en träningslista för barnet som man har som utgångspunkt när man tränar på olika saker som man gör i tandvården. När barnet är redo fortsätter övningarna hos tandsköterska och tandläkare. Under sista behandlingstillfället formuleras en handlingsplan för att förhindra att rädslan kommer tillbaka.

Ofta pågår behandlingen under 10–12 veckor i sammanlagt 10 timmar men man utgår alltid från barnets behov vilket kan göra behandlingen både längre och kortare.

Har ditt barn "tandläkarskräck" eller rädsla för bedövningsspruta när ni är hos tandläkaren?

Just nu finns det möjlighet att delta i ett forskningsprojektet med målet att erbjuda barn och ungdomar med tandvårdsrädsla internetbaserad kognitiv beteendeterapi oavsett var i landet man bor. Läs mer, anmäl intresse och genomför en screening av rädslan hos ditt barn genom att följa länken ki.se/dentmed/kbt.

Kostnad

Behandlingen är kostnadsfri för barn och ungdomar men remiss från barnets tandläkare i allmäntandvården behövs.

Kontakt

Vill du veta mer om hur vi hjälper barn och ungdomar med tandvårdsrädsla kontakta tandsköterska Katarina Edentorp Eriksson, tel: 08-524 880 85.

Vi arbetar med KBT

Shervin Shahnavaz, psykolog

Tove Hasselblad, psykolog

Katarina Edentorp Eriksson, tandsköterska