Skip to main content

Ortodonti

Vid avdelning 5 arbetar ortodontister (tandregleringsspecialister), tandläkare under specialistutbildning, ortodontiassistenter, tandsköterskor, tandtekniker och receptionist. Klinikens verksamhet är kopplad till Karolinska Institutets utbildningsprogram inom tandvård. Kliniken är godkänd av Socialstyrelsen för utbildning av specialisttandläkare. På kliniken finns ett tandtekniskt laboratorium.

Personal vid avdelningen för ortodonti

Vi utför:

  • Ortodontibehandling på barn och ungdomar som får behandlingen ersatt av Stockholms läns landsting (vårderbjudande).
  • Ortodontibehandling av vuxna och barn som själva bekostar behandling.
  • Bettutvecklingskontroller och ortodontisk/käkortopedisk behandling i från födseln till 20 år på barn födda med kraniofaciala anomalier. Vården bedrivs i samarbete med Stockholms Kraniofaciala Team på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
  • Behandling av grava käkställningsavvikelser i samarbete med käkkirurger.
  • Behandling av sömnapné efter remiss i från läkare.