Skip to main content

Gerodonti

Allt eftersom vår medelålder ökat, har det skett en förskjutning av allvarliga hälsoproblem uppåt i åldrarna. I detta skede drabbas många av allvarliga hälsoproblem och är i stort behov av vård och omsorg, också från tandvården. Med en stor andel av de egna tänderna kvar långt upp i åldrarna ökar samtidigt behovet av rekonstruerande åtgärder i form av fasta ersättningar istället för avtagbara proteser.

Dagens äldre får kronor och broar och dentala implantat. Detta innebär både ökad livskvalitet och en risk. Trots en i allmänhet upplevd god hälsa hos majoriteten av dagens äldre, är det många som har allmänsjukdomar och tar mediciner som påverkar munhälsan negativt. De många tänderna och de avancerade konstruktionerna hotar att raseras av t.ex. muntorrhet.

Kunskapen om äldres tandhälsa är begränsad och det krävs omfattande forskning, inte minst kartläggning av tandhälsan. En utmaning för den odontologiska forskningen är att utveckla metoder att förebygga tandsjukdomar hos de äldre, samtidigt som man måste förbättra dagens behandlingsmetoder och göra dem mer kostnadseffektiva.

Utbildning

Enheten för oral diagnostik och kirurgi på institutionen för odontologi på Karolinska Institutet bedriver undervisning inom ämnesområdet på termin 9 och 10 inom tandläkarprogrammet och på termin 1 i påbyggnadsutbildningen inom tandhygienistprogrammet. Läs mer om våra  grundutbildningar

ACT

Sedan den 9 oktober 2013 finns också en centrumbildning, Akademiskt centrum för äldretandvård (ACT). Det är ett samarbete mellan institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet, Folktandvården Stockholms län AB och Stiftelsen Stockholms Sjukhem. ACT är placerat vid Stockholms sjukhem och har både en forskningsdel och en stor, anpassad klinik för äldre patienter. ACT skall genom basvetenskaplig och klinisk forskning samt vård öka kunskapen om oral hälsa och förbättra tandhälsan för äldre i Stockholms län. Centrumet skall även i ett större perspektiv förmedla kunskaper och information om äldres orala hälsa. Gunilla Sandborgh Englund är föreståndare och Pia Skott klinikchef och biträdande föreståndare.