Skip to main content

Torbjörn Tomson är årets Mångbergspristagare

Mångbergspriset 2017 har tilldelats professorn i Neurologi, Torbjörn Tomson, Karolinska institutet, Stockholm. Tomsons specialområde är folksjukdomen epilepsi.

Ungefär 0,5-1% av befolkningen i Sverige har epilepsi vilket motsvarar ca 60 000 individer. Ungefär 4000 nya personer insjuknar årligen i epilepsi i landet med största andelen hos små barn och äldre. Hos cirka hälften av dessa finner man en orsak till epilepsin.

Torbjörn Tomson får priset för sin forskning kring epilepsi, särskilt med inriktning på läkemedel och graviditet. Läkemedelsbehandling hos gravida med epilepsi är viktig för att förhindra anfall vilket kan medföra negativa effekter på fostret. Samtidigt finns en risk att behandlingen har negativa fostereffekter. Tomson har varit initiativtagare till en internationell databas för registrering av gravida och läkemedelsbehandling. Därigenom har viktig kunskap erhållits om läkemedlens säkerhet och biverkningar hos gravida vilket möjliggör behandlingsrekommendationer för minimering av fosterskador. Andra områden där Tomson bidragit till ny kunskap är SUDEP (sudden unexplained death in epilepsy; plötslig oförklarad vid epilepsi), samt studier i förekomsten av epilepsi och dess prognos, såväl i Sverige som andra länder.

Swedbanks pris till minne av Amanda och Per-Algot Mångberg delas ut till framstående forskare i Norden verksamma inom sjukdomsområdena, neurologi, neurokirurgi samt öron-näs och hals sjukdomar. Priset har delats ut årligen sedan 1970-talet, initialt som en donation från makarna Mångberg, senare med stöd från Swedbank i Umeå.