Skip to main content

Social- & rättspsykiatri

Programområdet Social- & rättspsykiatri bedriver forskning om psykiskt störda lagöverträdare.

Vad gör programområdet Social- & rättspsykiatri?

Programområdet Social- & rättspsykiatri bedriver projekt som på olika sätt berör kopplingen mellan psykisk sjukdomar och kriminalitet, eller det man ibland kallar forskning om psykiskt störda lagöverträdare. Det kan handla om riskbedömning, studier om varför hur psykiska störningar kan bidra till högre brottsrisk, eller utveckling av metoder för att minska risken för återfall i brott bland våra patienter. Området är tvärvetenskapligt och berör juridik, psykiatri, socialpsykiatri men också rent neurovetenskaplig forskning som hjärnavbildning.