Peter Nordström/Jussi Jokinens forskargrupp

This page in English

Riskbedömningar och prevention i klinisk psykiatri

Suicid och våld är viktiga folkhälsoproblem. Klinisk psykiatrisk suicidprevention har målsättning att bidra till ökad kunskap om specifika kliniska, biologiska och psykologiska riskfaktorer samt hur man kan använda denna kunskap för att förebygga framtida självmordsförsök och självmord. Hur den biologiska kopplingen ser ut är viktigt för att med farmakologiska och psykologiska medel kunna påverka dessa processer hos sårbara individer. Vi studerar faktorer som bidrar till uppkomsten av självmords- och våldshandlingar.

Vi har år 2010 publicerat en ny skattningsskala om interpersonellt våld (Karolinska Interpersonal Violence Scale, KIVS) som kan användas i suicidriskbedömningar hos patienter som gjort självmordsförsök. Patienter som hade blivit utsatta för våld som barn eller använt våld som vuxna hade signifikant ökad suicidrisk.

Vi studerar neuroendokrinologiska och neuroinflammatoriska markörer hos suicidförsökspatienter i relation till prognos samt om interpersonellt våld eller personlighetsdrag är relaterade till dessa markörer. Flera studier gäller våldsrisk hos psykiatriska patienter och sambandet mellan våld och suicidrisk i olika kohorter. Ett forskningsprojekt handlar om psykiatrisk samsjuklighet hos patienter med multipel skleros i relation till neuroinflammation och erhållen behandling. Vi studerar effekten av DBT-baserad utbildningsinsats för anhöriga till patienter som gjort suicidförsök.

Forskningsprojekt

  • Hypothalamic-pituitary-thyroid (HPT) axis in attempted suicide
  • Risk Factors for Violence; Clinical, Biological and Epidemiological Studies
  • Clinical Rating Scales in Suicide Prediction
  • Cholesterol and serotonin in suicidal behaviour
  • Neuroinflammatory biomarkers in suicidal behaviour
  • Neuroendocrine studies in suicide attempters and in hypersexual disorder
  • Psychiatric comorbidity in multiple sclerosis; biological and epidemiological aspects
  • Suicide attempters and their significant others

Utvalda publikationer

High interleukin-6 and impulsivity: determining the role of endophenotypes in attempted suicide.
Isung J, Aeinehband S, Mobarrez F, Nordström P, Runeson B, Asberg M, et al
Transl Psychiatry 2014 Oct;4():e470

CSF 5-HIAA, cortisol and DHEAS levels in suicide attempters.
Chatzittofis A, Nordström P, Hellström C, Arver S, Åsberg M, Jokinen J
Eur Neuropsychopharmacol 2013 Oct;23(10):1280-7

Low CSF oxytocin reflects high intent in suicide attempters.
Jokinen J, Chatzittofis A, Hellström C, Nordström P, Uvnäs-Moberg K, Asberg M
Psychoneuroendocrinology 2012 Apr;37(4):482-90

Karolinska Interpersonal Violence Scale predicts suicide in suicide attempters.
Jokinen J, Forslund K, Ahnemark E, Gustavsson J, Nordström P, Asberg M
J Clin Psychiatry 2010 Aug;71(8):1025-32

Association of suicide attempts with acne and treatment with isotretinoin: retrospective Swedish cohort study.
Sundström A, Alfredsson L, Sjölin-Forsberg G, Gerdén B, Bergman U, Jokinen J
BMJ 2010 Nov;341():c5812

Gruppmedlemmar

Jussi JokinenAnknuten
Tomas MobergAnknuten
Peter NordströmAnknuten
Anna-Lena NordströmAnknuten
Cave SinaiAnknuten
Marlene StenbackaAnknuten
Pär SvanborgAnknuten

Klinisk neurovetenskapPsykiatri