Metodstudier

This page in English

Försäkringsmedicin är ett komplext område som kräver mångvetenskaplig metod och teori. Samtidigt har flera litteratursammanställningar och utredningar visat att forskningsområdet kräver en omfattande både begrepps- och teoriutveckling. Vidare behöver metoder för att studera dessa multifaktoriella fenomen utvecklas, och när det gäller epidemiologiska analyser av sjukfrånvarodata arbetar flera personer vid avdelningen med detta. Flera av våra studier har detta fokus. 

Läs mer här

Försäkringsmedicin