Metodstudier

This page in English

Försäkringsmedicin är ett komplext område som kräver mångvetenskaplig metod och teori. Samtidigt har flera litteratursammanställningar och utredningar visat att forskningsområdet kräver en omfattande både begrepps- och teoriutveckling. Vidare behöver metoder för att studera dessa multifaktoriella fenomen utvecklas, och när det gäller epidemiologiska analyser av sjukfrånvarodata arbetar flera personer vid avdelningen med detta. Flera av våra studier har detta fokus. 

Läs mer här

Sjukfrånvaro efter 65

Huvudsyftet var att beskriva av sjukförsäkringen ersatt sjukfrånvaro bland individer över 65 års ålder som var berättigade till sjukpenning åren 1995, 2000, 2005 och 2010. Ett ytterligare syfte var att analysera sjukskrivningsmönstret före och efter 65 års ålder bland de som var berättigade till sjukpenning efter 65 jämfört med de som inte var berättigade.

Läs mer här

 

Försäkringsmedicin