Skip to main content

Talstörning hos barn och ungdomar

Anette Lohmanders forskargrupp

Talstörning hos barn och ungdomar

Gruppen bedriver forskning om hörsel-, tal- och språkutveckling och tal- och språkstörningar vid ogynnsamma förutsättningar hos barn och ungdomar inom tre överlappande delområden: strukturellt betingade talstörningar vid läpp-käk-gomspalt, neuromotoriska talstörningar/dyspraxi samt relaterade till hörselnedsättning. Forskningen omfattar också utveckling av bedömningsmetoder, undersökning och beskrivning av tal- och språkstörningar, möjliga prediktorer för senare avvikelser, d v s om man tidigt kan förutsäga vilka barn som riskerar att utveckla avvikande tal samt utvärdering av behandling.

Forskningsprojekt

Utvecklingen från joller till tal hos barn med gomspalt och typiskt utvecklade barn studeras longitudinellt med syfte att finna prediktorer för utveckling av talstörning.

Inverkan av typ och tidpunkt för operation av gomspalten (Scandcleft) och hörselnedsättning (Tidig Utveckling av Tal och Hörsel, TUTH) på utveckling av hörsel och tal

Utveckling av metoder för bedömning av hörsel-, tal- och språkutveckling hos småbarn

Undersökning av tidig talproduktion hos barn med gomspalt, hörselnedsättning eller neuromotorisk problematik

Utvärdering av behandling
- elektropalatografi (EPG) för behandling av talstörning
- effekt av hörapparatbehandling på spädbarn/småbarn med medfödd eller
långvarig konduktiv hörselnedsättning på den tidiga tal-och språkutveckling.

Tal- och oralmotorisk utveckling hos barn med typisk och avvikande talutveckling.

Undersökning av samtidig förekomst av språkliga avvikelser hos barn med motoriska talavvikelser och verbal dyspraxi

Kartläggning av bettavvikelser hos barn med motoriska talstörningar

Utvärdering av behandling för barn med motoriska talstörningar

Utvalda publikationer

Klintö K, Salameh E-K, Olsson M, Flynn T, Svensson H, Lohmander A. Phonology in Swedish-speaking 3-year-olds born with cleft lip and palate and the relationship with consonant production at 18 months. Int J Language Communication Disorders. 2014;49:240-54.

Lundeborg I, Andersson M, Wiman S, McAllister A. Voice onset in children with phonological disorders. Logopedics, Phoniatrics, Vocology. 2014; in press

McAllister, A, Lundeborg I. Sensorimotor functions in typically developing children 3 to 8 years old; assessed by the Nordic orofacial test, NOT-S. Journal of Medical Speech-Lang Pathology, 2013.

Flynn T, Lohmander A, Möller C, Magnusson L. A longitudinal study of hearing and middle ear status with cleft lip and palate. Laryngoscope, 2013;123:1374-1380.

Lohmander A, Friede H, Lilja J. Long-term, longitudinal follow-up of individuals with unilateral cleft lip and palate after the Gothenburg primary early veloplasty and delayed hard palate closure protocol: Speech outcome. Cleft Palate-Craniofac J, 2012;49:657-671.

Lohmander A, Olsson M, Flynn T. Early Consonant Production in Swedish Infants with and without Unilateral Cleft Lip and Palate and Two-stage Palatal Repair. Cleft Palate-Craniofac J, 2011;48:271-285.

Lundeborg I, Ericsson E, Hultcrantz E, McAllister A. Influence of adenotonsillar hypertrophy on s-articulation in children - Effects of Surgery. Logopedics Phoniatrics Vocology, 2011;36:100-108.

Bergendal, B., McAllister, A, Stecksén-Blicks, C. Orofacial dysfunction in ectodermal dysplasia measured using the Nordic Orofacial Test – Screening (NOT-S). Acta Odontologica Scand, 2009; 67: 377-381.

Lundeborg, I., McAllister, A., Graf, J., Ericsson, E., Hultcrantz, E. Oral motor dysfunction in children with adenotonsillar hypertrophy: Effects of Surgery. Logopedics Phoniatrics Vocology. 2009;34; 111-116.

Gruppens medlemmar

För mer information avseende
respektive forskare klicka här

Traci Flynn Postdoc
Lisen Kjellmer Anknuten
Kristina Klintö Doktorand
Anette Lohmander Professor, forskargruppledare
Ann Malmenholt Doktorand
Marie Markelius Forskningsassistent
Anita McAllister Docent, projektledare
Åsa Mogren Doktorand
Anna Nyman Masterstuderande
Jill Nyberg Doktorand
Anna Persson Doktorand
Liisi Raud Westberg Anknuten
Susanne Rex Doktorand
Helena Sundman Anknuten
Birgitta Tengroth Anknuten