Skip to main content

Studierektorsfördelning vid CLINTEC

Nedanstående fördelning visar vilken studierektor respektive enhet vid CLINTEC skall vända sig till i forskarutbildningsfrågor.

Studierektor
Li Felländer-Tsai
Li Felländer Tsai
Enheten för ortopedi och bioteknologi
K54
Karolinska Huddinge
Tel. 08-585 87191
li.tsai@ki.se
Studierektor
Olav Rooyackers
Olav Rooyackers
Enheten för anestesi
K32
Karolinska Huddinge
Tel. 08-585 86182
olav.rooyackers@ki.se
Enheten för Audiologi Enheten för Anestesi
Enheten för Logopedi Enheten för Funktion och teknologi
Enheten för Pediatrik Enheten för Kirurgi
Enheten för Obstetrik/Gynekologi Enheten för Medicinska njursjukdomar
Enheten för Ortopedi och bioteknologi Enheten för Radiografi
Enheten för ÖNH-sjukdomar Enheten för Radiologi
Enheten för Transplantationskirurgi
Enheten för Urologi

Dokument som kräver signering m.m. av respektive studierektor och/eller prefekt lämnas alltid till LADOK-administratören LADOK-administratör
Agneta Wittlock
Agneta Wittlock
Enheten för ÖNH-sjukdomar, B53
Karolinska Huddinge
Tel. 08-585 87353
forskarutbildning@clintec.ki.se