Skip to main content

Om enheten för transplantationskirurgi

Vid enheten för transplantationskirurgi finns 1 professor, 1 adjungerad professor, 6 docenter, 8 medicine doktorer och 6 registrerade doktorander.

Enheten omfattar även celltransplantationslaboratoriet. På celltransplantationslaboratoriet bedrivs forskning avseende isolering och karaktärisering av fetala och adulta hepatocyter samt pancreas ö-cellstransplantation.

Enheten anordnar kurser för basal kirurgisk träning för medicine kandidater vid olika tidpunkter under läkarutbildningen.

Organisation

Bo Göran Ericzon

Professor/överläkare

Sanna Sörman

Annan grund

Lars Wennberg

Anknuten till Forskning

Henryk Wilczek

Anknuten till Forskning

Ingela Fehrman-Ekholm

Anknuten till Forskning

Carl-Gustav Groth

Professor emeritus

Gunnar Tydén

Adj. professor

In memoriam

Adress

Karolinska Institutet

Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Enheten för transplantationskirurgi

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

141 86 Stockholm

Fax. 08-774 31 91