Om enheten för transplantationskirurgi

This page in English

Vid enheten för transplantationskirurgi finns 1 professor, 1 adjungerad professor, 6 docenter, 8 medicine doktorer och 6 registrerade doktorander.

Enheten omfattar även celltransplantationslaboratoriet. På celltransplantationslaboratoriet bedrivs forskning avseende isolering och karaktärisering av fetala och adulta hepatocyter samt pancreas ö-cellstransplantation.

Enheten anordnar kurser för basal kirurgisk träning för medicine kandidater vid olika tidpunkter under läkarutbildningen.


Organisation

Bo-Göran EriczonEnhetschef, professor
Bo-Göran Ericzon
Telefon: 08-585 87666
bo‑goran.ericzon@ki.se
Sanna SörmanAdministratör
Sanna Sörman
Telefon: 08-585 85859, 0700-856670
sanna.sorman@sll.se
Carl-Gustav GrothProfessor emeritus
Carl-Gustav Groth

In memoriam
Greg NowakAdjungerad lektor
Greg Nowak
greg.nowak@karolinska.se
Docent
Lars Wennberg
lars.wennberg@karolinska.se
Docent
Henryk Wilczek
henryk.wilczek@ki.se
Docent
Ingela Fehrman Ekholm
ingela.fehrman-ekholm@ki.se
Gunnar TydénAdj. professor
Gunnar Tydén
In memoriam

Adress

Karolinska Institutet
Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för transplantation
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
Fax. 08-774 31 91
Transplantation