Skip to main content

IT och telefoni CLINTEC

Rutin för att registrera IT relaterade ärenden

Ärenden mailas till it-support@ki.se alternativt ring 08-524 822 22.
Ärendet loggas och användaren får en återkoppling med ett ärendenummer.

Inköp och beställningar

Du kan beställa datorer, programvara och annat IT-relaterat material i inköpsportalen Wisum, alla beställningar ska göras av enhetens administratör. Programvaror under KI:s avtal administreras av licensansvarig (IT-support).

Beställa dator och programvara/licens

Grundläggande förutsättning för installation av programvara/licens är innehav av en KI-dator.

 • Kostnaden ska belastas projekt på KI och får inte vidarefaktureras.

Behöver du hjälp med beställningar kontakta IT-supporten, de kan hjälpa att plocka ihop varukorgen (attesterare får ett mejl med en länk för attest när en beställning gjorts.

Instruktion, beställa dator och licenser för programvara

Beställa mobiltelefon

Beställning av mobiltelefon och/eller abonnemang görs via enhetsadministratör och skall godkännas av enhetschef. Nya SIM-kort som ska kopplas till abonnemangen i beställningsflödet i Wisum finns hos telefoniansvarig på kansliet.

CLINTECs regler:

 • Beställning av mobiltelefon kräver ett befintligt eller nytt abonnemang på KI.
 • Grundläggande förutsättning för mobiltelefon/abonnemang är en tillsvidaretjänst. Vissa undantag kan ges, kontakta din enhet.
 • Kostnaden ska belastas projekt på KI och får inte vidarefaktureras.

För mer info om generella regler, priser, modeller och abonnemang m.m. se telefonisidan på medarbetarportalen samt inköpsportalen Wisum

Frågor gällande telefoni kan besvaras av IT-support via 08-524 822 22 alternativt it-support@ki.se

Beställa mobilt bredband

Beställning av mobilt bredband skall godkännas av prefekt och enhetschef.

 • Grundläggande förutsättning för ett mobilt bredband är en tillsvidaretjänst. Vissa undantag kan ges.
 • Kostnaden skall belastas projekt på KI och får inte vidarefaktureras.

Läs ”Regler för tillgång till telekommunikations utrustning mm” under rubriken
”Telekommunikation”.

Telefoni

Vid frågor eller problem med din telefon, vänd dig till din enhetsadministratör, som i sin tur tar kontakt med telefoniansvarig vid institutionen. Vi kan bl.a. hjälpa till med att:

 • Beställa nya telefoner.
 • Felanmäla telefoner och anknytningar.
 • Ändra uppgifter, till exempel ändra kategori för en anknytning.
 • Stöldspärra abonnemang.
 • Aktivera nya SIM-kort (nya, tomma SIM-kort finns hos telefoniansvarig).

Vid felanmälningar, tänk på att vara så detaljerad som möjligt när du beskriver vad du har för problem. Ange alltid:

 • Namn
 • Anknytningsnummer
 • Typ av telefon (digital, analog, MEX)
 • Rumsnummer och eventuellt uttagsnummer.

Det blir lättare för att lägga en felanmälan om vi har alla uppgifter i förväg.

För mer info om generella regler, priser, modeller och abonnemang m.m. telefonisidan, medarbetarportalen.

Telefoniansvarig på CLINTEC

 

Åsa Catapano

Administratör