Skip to main content

Antagningsseminarium vid CLINTEC

Efter att doktoranden blivit antagen till forskarutbildningen vid CLINTEC och den individuella studieplanen är fastlagd kommer doktoranden kallas till ett seminarium där personen skall presentera sitt projekt tillsammans med andra nyregistrerade doktorander.

Presentationen utföres under 5 minuter, max 3 bilder (powerpoint, vilken skickats in i förväg till LADOK-administratören) med efterföljande frågestund och diskussion.

Gällande datum för de öppna ISP seminarierna återkommer vi. Sammanfattningsvis har vårens öppna antagningsmöten med närvaro av alla doktorandaspiranter under hela antagningsmötet fallit väl ut och varit mycket uppskattat.