Skip to main content

Ansvariga forskare

Paul Gerdhem Paul Gerdhem, docent, överläkare
Ortopedkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Karolinska Institutet
paul.gerdhem@sll.se
Anna Grauers Anna Grauers, doktorand, specialistläkare i Ortopedi
Ortopedkliniken
Länssjukhuset i Sundsvall och Härnösand
Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Karolinska Institutet
anna.grauers@sll.se
Mobil: 0709-160601
Christos Topiais Christos Topalis, doktorand, specialistläkare i Ortopedi
Barnortopeden
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Karolinska Institutet
christos.topalis@sll.se