This page in English

Sofia Carlsson

Universitetslektor

Organisatorisk tillhörighet

Epidemiologi

Institution

Institutet för miljömedicin (IMM), C6

Besöksadress : Scheelelaboratoriet, Nobels Väg 13 Solna
Postadress : Institutet för miljömedicin (IMM), C6, Epidemiologi, Box 210 171 77 Stockholm
Leveransadress : Scheelelaboratoriet, Nobels Väg 13 Solna

Om mig

Jag är epidemiolog och sedan 2009 anställd vid IMM. Mitt främsta forskningsintresse är diabetes med särskilt fokus på den diabetesform som kallas LADA (LADA-latent autoimmune diabetes in adults).

Utbildning

Fil kand., Stockholms Universitet, 1996

Doktorsexamen, Karolinska Institutet , 2003

Docent, Karolinska Institutet , 2008

Forskningsbeskrivning

Min forskning syftar till att utvidga kunskapen om förekomst, riskfaktorer och komplikationer vid utvecklandet autoimmun diabetes. En viktig del i detta arbete är ESTRID-studien (epidemiologisk studie av riskfaktorer för LADA-latent autoimmune diabetes in adults och typ 2-diabetes), en pågående multicenterstudie som drivs vid IMM. ESTRID är den hittills största och mest detaljeradestudien av LADA och kommer att ge unika möjligheter att studera betydelsen av både miljöfaktorer och genetiska faktorer för sjukdomsutvecklingen. Det övergripande syftet med min forskning är att identifiera miljöfaktorer som kan användas för att förhindra autoimmun diabetes som typ 1-diabetes och LADA, samt att sprida kunskapen kring diabetes, dess förekomst och orsaker.

Finansiering:

 • FORTE
 • Vetenskapsrådet
 • AFA Försäkring AB
 • Diabetesfonden

Medlemmar i forskargruppen:

 • Bahareh Rasouli, MSc Nutrition, doktorand
 • Josefin Edwall Löfvenborg, MSc Nutrition, doktorand
 • Rebecka Hjort, MSc Folkhälsovetenskap, doktorand
 • Jenny Sundqvist, Fil kand Folkhälsovetenskap, forskningsassistent
 • Tomas Andersson, Fil kand, statistiker

 Samarbetspartners:

 • Lunds Universitets Diabetescenter
 • Uppsala Universitet
 • Norweigan University of Science and Techonology
 • Helsingfors Universitet

Några utvalda publikationer:

 • Andersson T, Ahlbom A, Magnusson C, Carlsson S. Prevalence and incidence of diabetes in Stockholm County 1990-2010. PLoS One 2014. In press.
 • Löfvenborg JE, Andersson T, Carlsson PO, Dorkhan M, Groop L, Martinell M, Rasouli B, Storm P, Tuomi T, Carlsson S. Coffee consumption and the risk of latent autoimmune diabetes in adults-results from a Swedish case-control study. Diabet Med. 2014;1:799-805.
 • Olsson L, Grill V, Midthjell K, Ahlbom A, Andersson T, Carlsson S. Mortality in adult-onset autoimmune diabetes is associated with poor glycemic control: results from the HUNT Study. Diabetes Care. 2013;36:3971-8.
 •  Carlsson S, Ahlbom A, Lichtenstein P, Andersson T. Shared genetic influence of  BMI, physical activity and type 2 diabetes: a twin study. Diabetologia. 2013;56:1031-5.
 • Rasouli B, Grill V, Midthjell K, Ahlbom A, Andersson T, Carlsson S. Smoking is associated with reduced risk of autoimmune diabetes in adults contrasting with increased risk in overweight men with type 2 diabetes: a 22-year follow-up of the HUNT study. Diabetes Care. 2013;36:604-10.
 • Olsson L, Pettersen E, Ahlbom A, Carlsson S, Midthjell K, Grill V. No effect by the common gene variant rs10830963 of the melatonin receptor 1B on the association between sleep disturbances and type 2 diabetes: results from the Nord-Trøndelag Health Study. Diabetologia. 2011;54:1375-8.
 • Whincup PH, Kaye SJ, Owen CG et al. Birth weight and risk of type 2 diabetes: a systematic review. JAMA. 2008;300:2886-97.
 • Carlsson S, Midthjell K, Grill V. Influence of family history of diabetes on incidence and prevalence of latent autoimmune diabetes of the adult: results from the Nord-Trøndelag Health Study. Diabetes Care. 2007;30:3040-5.
 • Carlsson S, Hammar N, Grill V. Alcohol consumption and type 2 diabetes Meta-analysis of epidemiological studies indicates a U-shaped relationship. Diabetologia. 2005;48:1051-4.
 • Carlsson S, Midthjell K, Grill V; Nord-Trøndelag study. Smoking is associated with an increased risk of type 2 diabetes but a decreased risk of autoimmune diabetes in adults: an 11-year follow-up of incidence of diabetes in the Nord-Trøndelag study. Diabetologia. 2004;47:1953-6.

Länkar

Karta