This page in English

Jonas Malmstedt

Anknuten

Besöksadress : Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm
Postadress : Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1, Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm
Leveransadress : Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm

Om mig

Jag arbetar som kärlkirurg i Stockholm sedan drygt tio år. Jag disputerade i ämnet kirurgi vid Ki 2012 med avhandlingstiteln "Diabetes and Peripheral Arterial Disease" vid instutionen för molekylär medicin och kirurgi. Sedan mars 2014 delar jag min tid mellan klinisk tjänstgöring som överläkare på sektionen för kärlkirurgi på Södersjukhuset och  ett förordnande som post-doc. Jag tillhör forskargruppen för kärlkirurgi SOSVASC vid institutionen för klinisk forskning och undervisning på Södersjukhuset.

Mitt kliniska intresse för diabetes och perifer kärlsjukdom sammanfaller med min huvudsakliga forskningsinriktning. Jag försöker arbeta translationellt med utgångspunkt i de kliniska problemen kring patienter med perifer kärlsjukdom och diabetes.

Utbildning

Läkarexamen 1995, Linköpings universitet

Specialist i allmänkirurgi 2003

Specialist i kärlkirurgi 2005

Disputation 2012, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

Projekt

  • Vad driver den accelererade ateroskleros och intimala hyperplasi som ses vid diabetes? 

Vid diabetes bildas så kallade advancerade glykerade slutprodukter ("advanced glycation end producs" förkortat AGE). Dessa har ett flertal effekter på både kärlväggens struktur och funktion. Från djurförsök är det väl belagt att AGE via en specifik receptor i kärlväggen bidrar till både utveckling av ateroskleros och stimulerar så kallad intimal hyperplasi. Intimal hyperplasi är en "överdriven" läkningsrespons som kan leda till förträngning och stopp i blodkärl efter ballongsprängning eller bypasskirurgi.

Inom projektet försöker vi visa att de mekanismer som beskrivits i djurmodeller även är giltiga hos människa. Vi har påvisat förekomsten av AGE och RAGE i de vener som används bypasskirurgi på benen.

  • Varför är kärlnybildniningen nedsatt i muskel hos patienter med diabetes?

I detta projekt studeras hämmande faktorer för kärlnybildning (angiostatiska faktorer) i muskulatur. Diabetes innebär att kroppens egna sätt att kompensera för nedsatt blodflöde (vid t ex kärlförträngning pga ateroskleros) med nybildning av blodkärl inte fungerar lika bra. Mekanismerna bakom detta är inte klarlagda. Vi kommer jämföra muskulatur på molekylärboilogisk nivå från patienter med och utan diabetes och med och utan samtidig perifer kärlsjukdom. Projektet sker i samarbete med doc Thomas Gustafssons forskargrupp för integrativ klinisk fysiologi och professor Tara Haas vid York University i Kanada.

  • Kärlväggens roll vid blodproppsbildning
  • Behandlingsresultat vid kronisk benischemi i ett 20-årsperspektiv
  • Perioperativ blodsockerkontroll vid kärlkirurgi - ger bättre kontroll färre komplikationer?

 

  • Omhändertagande av konfliktrelaterade extremitetsskador - avhandlingsprojekt, Andreas Älgå (bihandledare)
  • Trombocythämmning vid perifer kärlsjukdom, avhandlingsprojekt, Ove Thott (bihandledare)
  • Cellulära mekanismer vid intimal hyperplasi och diabetes, avhandlingsprojekt, Robert Saxelin (bihandledare)

SJU UTVALDA PUBLIKATIONER

Influence of perioperative blood glucose levels on outcome after infrainguinal bypass surgery in patients with diabetes.
Malmstedt J, Wahlberg E, Jörneskog G, Swedenborg J
Br J Surg 2006 Nov;93(11):1360-7

Outcome after leg bypass surgery for critical limb ischemia is poor in patients with diabetes: a population-based cohort study.
Malmstedt J, Leander K, Wahlberg E, Karlström L, Alfredsson L, Swedenborg J
Diabetes Care 2008 May;31(5):887-92

Outcomes of endovascular abdominal aortic aneurysm repair compared with open surgical repair in high-risk patients: results from the Swedish Vascular Registry.
Wahlgren C, Malmstedt J,
J. Vasc. Surg. 2008 Dec;48(6):1382-8; discussion 1388-9

External validation of the Swedvasc registry: a first-time individual cross-matching with the unique personal identity number.
Troëng T, Malmstedt J, Björck M
Eur J Vasc Endovasc Surg 2008 Dec;36(6):705-12

A randomized prospective study of valvulotome efficacy in in situ reconstructions.
Malmstedt J, Takolander R, Wahlberg E
Eur J Vasc Endovasc Surg 2005 Jul;30(1):52-6

Analyte flux at a biomaterial-tissue interface over time: implications for sensors for type 1 and 2 diabetes mellitus.
Ekberg N, Brismar K, Malmstedt J, Hedblad M, Adamson U, Ungerstedt U, et al
J Diabetes Sci Technol 2010 Sep;4(5):1063-72

Aortic dissection in pregnancy: a life-threatening disease and a diagnosis of worth considering.
Nasiell J, Norman M, Lindqvist P, Malmstedt J, Bottinga R, Blennow M
Acta Obstet Gynecol Scand 2009 ;88(10):1167-70

Sidan under konstruktion, uppdateras inom kort 

Länkar

Publikationer

The Receptor for Advanced Glycation End Products (Rage) and Its Ligands in Plasma and Infrainguinal Bypass Vein
Malmstedt J, Frebelius S, Lengquist M, Jörneskog G, Wang J, Swedenborg J
European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery 2016;51(4):579-86

The receptor for advanced glycation end products and risk of peripheral arterial disease, amputation or death in type 2 diabetes: a population-based cohort study
Malmstedt J, Kärvestedt L, Swedenborg J, Brismar K
Cardiovascular diabetology 2015;14():93-

Analyte flux at a biomaterial-tissue interface over time: implications for sensors for type 1 and 2 diabetes mellitus
Ekberg Nr, Brismar K, Malmstedt J, Hedblad Ma, Adamson U, Ungerstedt U, et al
Journal of diabetes science and technology 2010;4(5):1063-72

Carotid artery stenting compared with endarterectomy in patients with symptomatic carotid stenosis (International Carotid Stenting Study): an interim analysis of a randomised controlled trial
Int Carotid Stenting Study, Ederle J, Dobson J, Featherstone Rl, Bonati Lh, Van Der Worp Hb, et al
LANCET 2010;375(9719):985-97

Comment on "Perioperative blood glucose monitoring and control in major vascular surgery patients"
Malmstedt J, Swedenborg J
EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY 2010;40(3):414-5

Aortic dissection in pregnancy: A life-threatening disease and a diagnosis of worth considering
Nasiell J, Norman M, Lindqvist Pg, Malmstedt J, Bottinga R, Blennow M
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA 2009;88(10):1167-70

External Validation of the Swedvasc Registry: A First-time Individual Cross-matching with the Unique Personal Identity Number
Troeng T, Malmstedt J, Bjorck M
EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY 2008;36(6):705-12

High F-18-FDG Uptake in Synthetic Aortic Vascular Grafts on PET/CT in Symptomatic and Asymptomatic Patients
Wasselius J, Malmstedt J, Kalin B, Larsson S, Sundin A, Hedin U, et al
JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE 2008;49(10):1601-5

Outcome after leg bypass surgery for critical limb ischemia is poor in patients with diabetes - A population-based cohort study
Malmstedt J, Leander K, Wahlberg E, Karlstrom L, Alfredsson L, Swedenborg J
DIABETES CARE 2008;31(5):887-92

Outcomes of endovascular abdominal aortic aneurysm repair compared with open surgical repair in high-risk patients: Results from the Swedish Vascular Registry
Swedish Vasc Registry, Wahlgren Cm, Malmstedt J
JOURNAL OF VASCULAR SURGERY 2008;48(6):1382-8

Aorto-carotid bypass for cerebral malperfusion after aortic dissection surgery: A case report
Sartipy U, Malmstedt J, Holm P, Owall A, Dellgren G
HEART SURGERY FORUM 2006;9(6):E818-9

Influence of perioperative blood glucose levels on outcome after infrainguinal bypass surgery in patients with diabetes
Malmstedt J, Wahlberg E, Jorneskog G, Swedenborg J
BRITISH JOURNAL OF SURGERY 2006;93(11):1360-7

A randomized prospective study of valvulotome efficacy in in situ reconstructions
Malmstedt J, Takolander R, Wahlberg E
EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY 2005;30(1):52-6

Plasma levels of cyclic GMP and endothelin in postmenopausal women with unstable coronary artery disease
Nielsen Ne, Ahlner J, Malmstedt J, Ohman Kp, Swahn E
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION 1999;59(5):325-34

Visa alla publikationer

Karta