Neuroepidemiologi och hälso- och sjukvårdsforskning

This page in English

 

Forskningsfokus

Neuroepidemiologi och hälso- och sjukvårdsforskning är ett tvärvetenskapligt forskningsområde. Vår forskning syftar till att bidra till bättre hälsa såväl hos personer med neurologiska funktionshinder som hos deras närstående.

Forskningen omfattar studier av samband mellan neurologisk sjukdom/skada och hälsa, funktion, aktivitet och delaktighet i samhällslivet hos individer och deras närstående. Även hälso- och sjukvårdsinsatser studeras, både ur ett individ-, grupp- och ett samhällsperspektiv, samt insatsernas relation till effektivitet och kostnad. Inom forskargruppen studeras även behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, hos personer med neurologiska funktionshinder och deras närstående, samt utnyttjande av dessa insatser och tillfredsställelse med vården.

Området har stor bredd och variation vad gäller såväl innehåll som vetenskaplig metodik och omfattar både observationsstudier och behandlingsstudier.

Forskningsprojekt/aktiviteter

Forskargruppsledare

Docent, universitetslektor, Charlotte Ytterberg

Gruppmedlemmar

Charlotte Chruzander, postdoktor
Mia Forslin, doktorand 
Kristina Gottberg, universitetslektor
Petter Holmberg, doktorand

Sverker Johansson, docent, universitetslektor 
Marie Kierkegaard, forskarassistent
Disa Sommerfeld, docent, universitetslektor
Lotta Widén Holmqvist, senior professor

 

Samarbetspartners

Danderyds sjukhus 
Högskolan Dalarna 
Karolinska Institutet: 
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle,
Klinisk neurovetenskap,
Lärande, informatik, management och etik
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Karolinska Universitetssjukhuset 
Lunds universitet 
Mörby akademiska vårdcentral 
Syddansk Universitet 
Universitetet i Oslo 
University of Illinois i Chicago 
University of Illinois i Urbana-Champaign 
University of Melbourne 
University of Ottawa
Örebro universitet

Finansiärer

ALF
Karolinska institutets delfinansiering av nya doktorander (KID)
Nationella forskarskolan i vårdvetenskap (NFV)
Vetenskapsrådet
Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V)
Neuroförbundet
Promobilia
Strokeförbundet

Avhandlingar

Doktorsavhandlingar:
Charlotte Chruzander,  A 10-year follow-up of people with multiple sclerosis-aspects of disability and health, use of and satisfaction with care, and feasibility of cognitive behavioural therapy, 2014

Susanne Palmcrantz, Long-term effects of stroke seen in young individuals living in the community, 2012

Marie Kierkegaard, Disability and Physical Exercise in adults with Myotonic Dystrophy type 1, 2010

Sverker Johansson, Disability in people with multiple sclerosis with focus on fatigue, 2008

Charlotte Ytterberg, A two-year study of people with multiple sclerosis - Aspects of disability, perceived impact, needs and satisfaction with care, 2008

Anna-Karin Welmer, Associations between body functions, activities and health-related quality of life from onset until 18 months after stroke, 2007

Kristina Gottberg, Studies of people living with multiple sclerosis in Stockholm county: evaluation of methods for data collection and aspects of functioning and use of health care services, 2006

Anette Forsberg, Guillain-Barré syndrome: disability, quality of life, illness experiences and use of healthcare, 2006

Ulrika Einarsson, People with multiple sclerosis in Stockholm: Aspects of motor and cognitive function, activities of daily living and social/lifestyle activities, 2006

Disa Sommerfeld, Body function and activity after acute stroke: Physiotherapy perspectives, 2004

Lena von Koch, Early supported hospital discharge and continued rehabilitation at home after stroke, 2000

Lotta Widén Holmqvist, Development and evaluation of rehabilitation at home after stroke in south-west Stockholm, 1997

Licentiatavhandlingar:
Elsy Eek A procedure for quantitative assessment of touch function in hands and feet using Hf/TENS; reliability for patients with stroke and recommended normative values 2009

Annica Wohlin Wottrich, On aspects of context in rehabilitation after stroke : views of patients and therapeutists, 2006

Ann-Mari Thorsén, Five-year follow-up of a randomized controlled trial of early supported discharge and continued rehabilitation at home after stroke, 2005

Utvalda vetenskapliga publikatoner

Chruzander C, Johansson S, Gottberg K, Einarsson U, Widén Holmqvist L, Johansson S. A 10-year follow-up of a population-based study of people with multiple sclerosis in Stockholm, Sweden: Changes in health-related quality of life and the value of different factors in predicting health-related quality of life. J Neurol Sci 2014; 339:57-63.

Ytterberg C, Einarsson U, Widén Holmqvist L, Peterson EW. A population-based study of fall risk factors among people with multiple sclerosis in Stockholm County. J Rehabil Med 2013;45:452-7.

Chruzander C, Johansson S, Gottberg K, Einarsson U, Fredrikson S, Widén Holmqvist L, Ytterberg C. A 10-year follow-up of a population-based study of people with multiple sclerosis in Stockholm, Sweden. Changes in disability and the value of different factors in predicting disability and mortality. J Neurol Sci 2013;332:121-127.

Aldehag A, Jonsson H, Lindblad J, Kottorp A, Ansved T, Kierkegaard M. Effects of hand training in persons with myotonic dystrophy type 1 – a randomised controlled cross-over pilot study. Disabil Rehabil. 2013;35:1798-807.

Sommerfeld DK, Welmer AK. Pain following stroke, initially and at 3 and 18 months after stroke, and its association with other disabilities. Eur J Neurol 2012;19:1325-1330. 

Kierkegaard M, Einarsson U, Gottberg K, von Koch L, Holmqvist LW. The relationship between walking, manual dexterity, cognition and activity/participation in persons with multiple sclerosis. Mult Scler. 2012 May;18(5):639-46

Fisher, RJ; Gaynor, C; Kerr, M; Langhorne, P; Anderson, C; Bautz-Holter, E; Indredavik, B; Mayo, NE; Power, M; Rodgers, H; Ronning, OM; Holmqvist, LW; Wolfe, CDA; Walker, MF. A Consensus on Stroke Early Supported Discharge. Stroke 2011;42:1392-1397.

Kierkegaard M, Harms-Ringdahl K, Holmqvist LW, Tollback A. Functioning and disability in adults with myotonic dystrophy type 1. Disabil Rehabil. 2011;33(19-20):1826-36.

Kierkegaard M, Harms-Ringdahl K, Edstrom L, Widén Holmqvist L, Tollback A. Feasibility and effects of a physical exercise programme in adults with myotonic dystrophy type 1: a randomized controlled pilot study. J Rehabil Med. 2011 Jul;43(8):695-702.

Welmer AK, Widén Holmqvist L, Sommerfeld DK. Location and severity of spasticity in the first 1-2 weeks and at 3 and 18 months after stroke. Eur J Neurol 2010;17:720-725. 

Johansson S, Ytterberg C, Gottberg K, Widén Holmqvist L, von Koch L. Use of health services in people with multiple sclerosis with and without fatigue. Mult Scler 2009;15:88–95.

Welmer AK, Widén Holmqvist L, Sommerfeld DK. Spasticity and its association with functioning and health-related quality of life 18 months after stroke. Cerebrovasc Dis 2009;21:247-253.

Ytterberg C, Johansson S, Holmqvist LW, von Koch L. Longitudinal variations and predictors of increased perceived impact of multiple sclerosis, a two-year study. J Neurol Sci 2008; 270(1–2): 53–59.

Welmer AK, Holmqvist LW, Sommerfeld DK. Limited fine hand use after stroke and its association with other disabilities. J Rehabil Med 2008;40:603-608.

Johansson S, Ytterberg C, Hillert J, Widen Holmqvist L, von Koch L. A longitudinal study of variations in and predictors of fatigue in multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2008;79:454-7.

Ytterberg C, Johansson S, Andersson M, Widen Holmqvist L, von Koch L. Variations in functioning and disability in multiple sclerosis: A two-year prospective study. J Neurol. 2008;255:967-73.

Johansson S, Ytterberg C, Claesson I, Lindberg J, Hillert J, Andersson M, Widen Holmqvist L, von Koch L. High concurrent presence of disability in multiple sclerosis: Associations with perceived health. J Neurol. 2007;254:767-73.

Kierkegaard M, Tollbäck A. Reliability and feasibility of the six minute walk test in subjects with myotonic dystrophy. Neuromuscul Disord 2007;17(11-12):943-949.

Welmer AK, Holmqvist LW, Sommerfeld DK. Hemiplegic limb synergies in stroke patients. Am J Phys Med Rehabil 2006;85:112-119.

Gottberg K, Einarsson U, Ytterberg C, de Pedro Cuesta J, Fredrikson S, von Koch L, Widén Holmqvist L. Health-related quality of life in a population-based sample of people with multiple sclerosis in Stockholm County. Mult Scler. 2006;12:605-12.

Einarsson U, Gottberg K, von Koch L, Fredrikson S, Ytterberg C, Jin Y-P, Andersson M, Widén Holmqvist L. Cognitive and motor function in people with multiple sclerosis in Stockholm County. Mult Scler. 2006;12:340-53.

Langhorne, P; Taylor, G; Murray, G; Dennis, M; Anderson, C; Bautz-Holter, E; Dey, P; Indredavik, B; Mayo, N; Power, M; Rodgers, H; Ronning, OM; Rudd, A; Suwanwela, N; Widen-Holmqvist, L; Wolfe, C.  Early supported discharge services for stroke patients: a metaanalysis of individual patients’ data. Lancet 2005;365:501-506.

Sommerfeld DK, Eek EUB, Svensson AK, Holmqvist LW, von Arbin MH. Spasticity after stroke - Its occurrence and association with motor impairments and activity limitations. Stroke 2004;35:134-139.

Utvalda övriga publikationer

SBU-rapport 2015. Tidig koordinerad utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmiljö för äldre efter stroke

Chruzander C, Johansson S, Gottberg K, Einarsson U, Fredrikson S, Holmqvist LW, Ytterberg C. Förändring i funktionstillstånd över tid och prediktorer för förändring och mortalitet hos personer med multipel skleros. Best practice Multipel Skleros 2013 Dec;4:22-25. 

 Ytterberg C, Lundqvist S, Johansson S. Användning av hälso- och sjukvård under två år hos personer med multipel skleros med respektive utan depressiva symtom. Best practice Multipel Skleros 2014 May;6:12-14.

Fysioterapi