Stockholm III - forskningsstudie om rektalcancer

This page in English

Stockholm III är en randomiserad multicenterstudie avseende värdet av olika strålbehandlingsmodeller vid primärt operabel rektalcancer.

Patienterna randomiseras till en av följande armar:

  1. Preoperativ strålbehandling 5x5 Gy med operation inom 1 vecka
  2. Preoperativ strålbehandling 5x5 Gy med operation efter 4-8 veckor
  3. Preoperativ strålbehandling 25x5 Gy med operation efter 4-8 veckor

Inklusionskriterier:

Primärt operabel px-verifierad rektalcancer utan tecken till fjärrmetastaser där operation planeras med abdominellt ingrepp.

Prövningsledare

Professor/överläkare

Anna Martling

Telefon: 08-517 728 02
Enhet: Kolorektal kirurgi
E-post: Anna.Martling@ki.se

www.clinicaltrials.gov NCT00904813

Beskrivning av studien

Stiudy protocol