Grundutbildning vid MMK

This page in English

Undervisning inom ramen för grundutbildningen sker på de flesta av institutionens enheter. 

  • Läkarprogrammets grundutbildning, termin 2, 4, 5, 6, 7, 8 och 10
  • Kliniska rotationer för utländska läkarstudenter (LINK)
  • Handledning av läkarstudenternas projektarbeten
  • Studentvalda kurser (SVK)
  • Fysioterapeuternas grundutbildning termin 3
  • Fristående kurser
  • Uppdragsutbildningar

Dessutom anlitas vi för utbildning inom:

  • Biomedicinarprogrammet
  • BMA programmet

Grundutbildningsansvarig (GUA) vid MMK

Anknuten

Wilhelmina Ekström

Telefon: 08-517798554
Enhet: Ortopedi
E-post: Wilhelmina.Ekstrom@ki.se

Studieadministratör grundutbildning

Utbildningsadministratör

Susanne Forsberg

Telefon: 08-517 723 64
Enhet: Administration
E-post: susanne.forsberg@ki.se

Klinisk medicin - inriktning kirurgi T7

Kursen omfattar de kliniska ämnena allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik. Nytt för denna termin är integrering med ämnena primärvård, onkologi och rättsmedicin. Professionell utveckling (PU) tränas under de fyra veckorna på ortoped- respektive kirurg-KUM och vetenskaplig utveckling (VetU) i samband med EBM-uppgifter inom de olika momenten.

Studierektor Gabriella Jansson Palmer

Forskare

Gabriella Jansson Palmer

Telefon: 08-717 793 81
Enhet: Kolorektal kirurgi
E-post: Gabriella.Palmer@ki.se

Kursamanuens Petri Rantanen

Doktorand

Petri Rantanen

Enhet: Kolorektal kirurgi
E-post: petri.rantanen@ki.se

Studieadministratör för termin 7 Susanne Forsberg

Utbildningsadministratör

Susanne Forsberg

Telefon: 08-517 723 64
Enhet: Administration
E-post: susanne.forsberg@ki.se

Klinisk medicin - inriktning kirurgi KS (27 hp)

Klinisk genetik T10

Undervisning vid enheten för klinisk genetik på termin 10 på läkarutbildningen. Kursen klinisk genetik ger en fördjupad kunskap om genetiska mekanismer bakom olika sjukdomar och är en del av kursen Reproduktion och utveckling.

Kursledare Magnus Nordenskjöld

Professor/överläkare

Magnus Nordenskjöld

Telefon: 51773928
Enhet: Klinisk genetik
E-post: Magnus.Nordenskjold@ki.se

Klinisk genetik, termin 10

Fysioterapeutprogrammet T3

Kursen ger kunskap om vanliga kliniska tillstånd inom etik, kirurgi, invärtesmedicin, ortopedi, neurologi och reumatologi och relaterar till de övergripande lärandemålen för hela fysioterapeutprogrammet. 

Kursledare Lars Weidenhielm

Professor/överläkare

Lars Weidenhielm

Enhet: Ortopedi
E-post: Lars.Weidenhielm@ki.se

Fysioterapeutprogrammet, termin 3, medicinblock 1

Övrig undervisning

Lärare från institutionen deltar aktivt i undervisningen av sjuksköterskor och laboratorieassistenter genom personalutbildning vid KI och KS samt genom patientorganisationer.

Regelbundet genomför 5-6 studenter per läsår examensarbete motsvarande 20 poäng vid institutionen. Dessa kommer från KI, Stockholms universitet samt Laborantskolan. Vi tar dessutom emot 2-3 stycken ERASMUS-studenter från andra länder som genomför olika långa praktikperioder.

På Biomedicinprogrammets termin 3 anordnas en vecka varje år en kurs i Medicinsk genetik.

Institutionens medarbetare arrangerar också forskarutbildningskurser för doktorandstuderande och vidareutbildningskurser för läkare och sköterskor.

Information om all grundutbildning vid KI finns på Karolinska Institutets kurswebb 

Utbildningsprogram