Forskningsstudier vid MMK som söker deltagare

Vill du delta i en forskningsstudie? Just nu söker vi deltagare till:

BALAD-studien

LADA (Latent Autoimmunde Diabetes in Adults) utgör c:a 10% av typ 2 diabetes och är en speciell typ av diabetes där bästa behandling inte är känd. Det hoppas vi BALAD studien skall ge svar på. Studien vänder sig till kvinnor och män i åldern 30-75 år som haft diabetes (LADA) i högst tre år. 

Aktuella studier vid KI som söker deltagare