Institutionen för medicin, Solna är en av de största institutionerna vid Karolinska Institutet. Verksamheten består av grundutbildning för blivande läkare och biomedicinare, forskarutbildning och forskning, med tre de profilområdena allergi, kardiovaskulär medicin och inflammatoriska sjukdomar.