Forskargrupp Anna Smed Sörensen

This page in English

Anna Smed Sörensen group

FORSKNINGSFOKUS

Dendritiska celler i luftvägarna vid infektion och inflammation

Vid varje andetag exponeras våra lungor för främmande material som vårt immunförsvar behöver tolerera eller attackera. Dendritiska celler (DC) är immunceller med den unika förmågan att aktivera naiva T-celler och därigenom starta adaptiva immunsvar. DC är därför centrala i tolerans och immunitet. Vi vill förstå hur DC i lunga fungerar hos friska personer och patienter med t.ex. Influensavirusinfektion. Luftvägsinfektioner orsakade av virus som influensa eller Hantavirus är den vanligaste orsaken till läkarbesök i världen och att dessa infektioner är en viktig orsak till sjuklighet och dödlighet också i Sverige. Starka och specifika immunsvar är kritiska för att eliminera infektion, men bidrar ofta även till sjukdomspatogenesen. I vår forskning vill vi förstå hur immunitet initieras och regleras vid sjukdomstillstånd i luftvägarna, för att på sikt bättre kunna förebygga och behandla sjukdomar.

Besök gärna den engelska versionen av vår hemsida för mer information, klicka på "This page in English" ovan!

Gruppmedlemmar

Anna Smed Sörensen Docent, gruppledare
Forskare

Anna Smed Sörensen

Enhet: Forskargrupp A Smed Sörensen
E-post: Anna.Smed.Sorensen@ki.se

+46 (0)73-712 1641 or +46 (0)8 517 76829

Saskia Thomas PhD, Postdoc
Postdoc

Saskia Thomas

Enhet: Forskargrupp A Smed Sörensen
E-post: saskia.thomas@ki.se

+46 (0)8 517 76698

+46 (0)8 517 76698

Faezzah Baharom Doktorand
Assistent m utbildningsbidrag

Faezzah Baharom

Enhet: Forskargrupp A Smed Sörensen
E-post: faezzah.baharom@ki.se

+46 (0)8 517 76698

 

Sindhu Vangeti Doktorand
FOU-praktikant

Sindhu Vangeti

Enhet: Forskargrupp A Smed Sörensen
E-post: sindhu.vangeti@ki.se

+46 (0)8 517 76698

Rico Lepzien Doktorand
Forskarstuderande

Rico Lepzien

Enhet: Forskargrupp A Smed Sörensen
E-post: rico.lepzien@ki.se

+46 (0)8 517 76698