Enheten för reumatologi

This page in English

Reumatologi är området inom forskning, utbildning och omvårdnad för sjukdomarna som innefattar rörelseorganen. Dessa sjukdomar är vanligt förekommande och består av både inflammatoriska sjukdomar såsom artrit, myosit, systemic lupus erythematosus (SLE), Sjögrens syndrom etc, och av icke inflammatoriska sjukdomar såsom artros.

Aktuella forskningsområden

Kroniska inflammatoriska ledsjukdomar
HMGB1 som en mediator av kronisk inflammatorisk ledsjukdom
Karakterisering/betydelse av prostaglandiner vid inflammation
mPGES1 vid kronisk reumatisk inflammation
Neural reglering av kronisk inflammation och ledinflammation
Kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit
T- och B- cellers bidrag till reumatiska inflammationer
Human genetik
Terapeutisk reumatologi
Sjögren's syndrom och CHB: Prevention, diagnostik och terapi
Patienters erfarenheter och livskvalité vid reumatiska sjukdomar

mer om forskning inom reumatologi

Kontakt

Enhetschef

Professor/överläkare

Ingrid Lundberg

Enhet: Forskargrupp I Lundberg
E-post: Ingrid.Lundberg@ki.se

Administratör

Stina Nordman

Telefon: 08-517 730 20
Enhet: Forskargrupp I Lundberg
E-post: Stina.Nordman@ki.se

Professor, senior

Lars Klareskog

Enhet: Forskargrupp L Klareskog
E-post: Lars.Klareskog@ki.se

Administratör

Veronica Ebbersten Lindholm

Telefon: 08-517 711 90
Enhet: Forskargrupp L Klareskog
E-post: veronica.ebbersten.lindholm@ki.se

Administratör

Gunnel Bemerfeldt

Enhet: Forskargrupp I Lundberg
E-post: Gunnel.Bemerfeldt@ki.se

Professor

Helena Erlandsson Harris

Telefon: 08-517 767 46
Enhet: Forskargrupp H Harris
E-post: Helena.Harris@ki.se

Forskare

Per-Johan Jakobsson

Telefon: 070-483 80 18
Enhet: Forskargrupp P-J Jakobsson
E-post: Per-Johan.Jakobsson@ki.se

Projektsamordnare

Susanne Karlfeldt

Telefon: 08-517 730 24
Enhet: Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2
E-post: Susanne.Karlfeldt@ki.se