Rehabiliteringsmedicin

På enheten för rehabiliteringsmedicin forskar vi inom ett antal grupper:

Neuromuskulära gruppen

Den neuromuskulära gruppen har studerat genetiska och patologiska mekanismer samt funktion och livskvalitet vid neuromuskulära sjukdomar inklusive post-poliosyndromet.

Forskare: 

Professor, överläkare Kristian Borg

Psykolog Gunilla Östlund E-post:gunilla.ostlund@ds.se

Överläkare Lars Werhagen

Med dr, överläkare UllaBritt Gripenstedt, e-post: ulla‑britt.gripenstedt@orebroll.se

Specialistläkare Eva Melin, e-post: eva.melin@ds.se

Doktorand, ST-läkare Johanna Wallensten, E-post: johanna.wallensten@ds.se

Med dr, leg sjukgymnast Katarina Skough E-post: katarina.skough@ds.se

Smärtforskningsgruppen

Smärtforskningsgruppen har studerat utfallsmått och utfall av rehabiliteringsinsatser vid långvarig smärta. Vi använder oss av såväl kvalitativa som kvantitativa metoder.

Forskare:

Marie-Louise Schult E-post: marie‑louise.schult@ki.se

 Adjugerande unviersitetslektor: Monika Löfgren

MD, PhD, Specialist i Rehabmedicin Jan-Rickard Norrefalk E-post: jan‑rickard.norrefalk@ki.se

Hjärnskadegruppen

Pågående studier handlar om förfinad funktionsdiagnostik, prognosbedömning och nya behandlingsmetoder efter traumatisk och vaskulär hjärnskada (stroke) hos "vuxna i arbetför ålder" med fokus på motoriska och kognitiva funktionshinder.

Forskare

Adjungerad professor Jörgen Borg

Specialistläkare Per Julin

Med dr, överläkare Catharina Nygren Deboussard

Specialistläkare Alison Godbolt

Specialistläkare Giedre Matuseviciene

Överläkare Anna Tölli

Sjukgymnast Påvel Lindberg

Med dr, leg sjuksköterska Karolina Krakau

Laboratorietekniker Elena Pavlova

Försäkringsmedicinska gruppen

Försäkringsmedicinska gruppen studerar det svenska sjukskrivningsmönstret.

Forskare

Kristina Schüldt-Ekholm, E-post: kristina.schuldt@ki.se
Professor emeritus Jan Ekholm

Stressrehabgruppen

Stressrehabgruppen har påbörjat utvärderingen av rehabilitering av patienter med stressutlösta utmattningstillstånd.

Forskare

Professor emeritus Åke Nygren
Professor emerita Marie Åsberg

Rehabilitering