Forskning vid KIDS

Forskningen på institutionen är i huvudsak klinisk och i nära samverkan med Danderyds sjukhus AB.  

Inom institutionen finns ca 70 registrerade doktorander, varav cirka 5-10 disputerar per år. Varje år utgår cirka 100 vetenskapliga artiklar från institutionen.

Läs mer om våra forskargrupper

Läs mer om våra forskningsområden

Institution