Specialistsjuksköterskeprogrammet Barn och Ungdom

This page in English

Dagens högspecialiserade barnsjukvård kräver hög kompetens hos all hälso- och sjukvårdspersonal.

Specialistsjuksköterskeprogrammet inom barn och ungdom är en viktig del av utbildningsverksamheten vid institutionen, både vad gäller programkurser och valbara kurser. Genom ett nära samarbete med den kliniska verksamheten inom barnsjukvården har vi möjlighet att låta klinik och akademi bli en gemensam grund för ett livslångt lärande.

Information om programmet på programwebben

Valbara kurser inom specialistsjuksköterskeprogrammet:

  • Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad, 7.5 hp
  • Ledarskap för vårdens utveckling, 7.5 hp
  • Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård, 7.5 hp

Uppdragsutbildningar/-kurser ges inom:

  • Barnonkologisk vård för sjuksköterskor, 30 hp
  • Barn som far illa - att upptäcka och agera, 7.5 hp
  • Barn, unga och trauma, 7.5 hp
  • Barn, unga och sexuell övergreppsproblematik, 7.5 hp
  • Specialistutbildning med magisterexamen för sjuksköterskor inom barn & ungdom med inriktning mot neonatal omvårdnad, 60 hp

Kontakt:

Nina Andersson Papadogiannaki, kursansvarig
Liza Klacksell-Israelsson, kursansvarig
Johanna Granhagen-Jungner, kursansvarig
Kerstin Ekbom, kursansvarig
Maria Öjmyr-Joelsson, universitetsadjunkt
Annica Örtenstrand, kursansvarig
Björn Tingberg, kursansvarig
Margareta af Sandeberg, kursansvarig
Pernilla Pergert, kursansvarig
Ana Maria Seguel, utbildningsadministratör
Batool Ghadanfari, utbildningsadministratör

Specialistsjuksköterskeprogram