Vår kompetens

Centrets höga kompetens grundar sig i forskarnas goda akademiska bakgrund och genomförda forskning. Vidare är dessa forskare kontinuerligt ute och föreläser nationellt och internationellt samt vidareutbildar sig inom idrottsmedicin för att ständigt ligga i medicinsk framkant.

Professor

Suzanne Werner - professor

Professor Suzanne Werners forskning är främst inom området traumatologi, idrottsmedicin och idrottsmedicinsk forskning. Suzanne har många publikationer och är författare till en rad bokkapitel, både nationellt och internationellt. Suzanne är ofta tillfrågad såsom opponent och betygnämndsledamot vid disputationer nationellt och internationellt samt är en aktiv handledare för medicine doktorander.

Suzanne disputerade vid KI 1993 på en avhandling om patellofemoralt smärtsyndrom, blev docent i sjukgymnastik 2002 och professor i idrottsmedicinsk rehabilitering vid KI 2009. Suzanne är initiativtagare till Europas första internationella konferenser inom idrottsmedicinsk rehabilitering samt till European Board of Sports Rehabilitation där hon även är president.

Professor emeritus

Ejnar Eriksson

Professor Ejnar Eriksson har forskat inom en rad områden av idrottsmedicin såsom t ex korsbandsskador och skador i skidåkning och skridskoåkning. Ejnar har också forskat om olika sätt att förbättra och påskynda rehabiliteringen efter idrottsskador.

Ejnar är medicine doktor och professor emeritus i Idrottsmedicin. Ejnar är specialist i ortopedisk kirurgi och blev 1987 Sveriges förste professor i Idrottsmedicin. Han var en av de 2-3 läkare som införde artroskopisk kirurgi (nyckelhålskirurgi) i Sverige. Han har även undervisat om artroskopisk kirurgi i sammanlagt 43 olika länder. Ejnar bildade 1974 International Society for Skiing Safety (ISSS). 1982 bildade han ESSKA (European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy). Ejnar var 1980-1986 President för FIMS (International Sports Medicine Federation) och är idag hedersmedlem i ett 15-tal olika internationella föreningar inom Idrottsmedicin.

Ejnar var läkare för Svenska skidlandslaget på 70-talet och har under årens lopp framgångsrikt opererat ett antal ledande svenska och utländska idrottsmän. Vidare har Ejnar gjort nationella kampanjer för att förebygga utförsåkningsskador och bevisligen lyckats minska antalet skador. Idag är Ejnar "emeritus" och ägnar sig åt föreläsningar enbart.

Per Renström

Per Renström är professor emeritus vid Centrum för Idrottsskadeforskning och utbildning, Karolinska institutet, Stockholm sedan 2007. Per har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och ett flertal böcker oftast om olika typer av idrottsskador. Per har handlett studenter till ett stort antal doktorsavhandlingar inom ortopedisk idrottsmedicin.

Per är aktiv inom Internationella Tennisförbundet och ATP. Han är medlem av Medical Commission of the International Olympic Committee (IOC), är förbundsläkare i Svenska Fotbollsförbundet och medlem i styrelsen för Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande.

Läkare

Björn Engström

Docent Björn Engström är specialist inom ortopedisk kirurgi. Tidigare har Björn varit aktiv som läkare för IF Brommapojkarna, Djurgårdens IF, Café Opera och är nu senast landslagsläkare för svenska golflandslaget.

Magnus Forssblad

Docent Magnus Forssblads forskningsområde är artroskopier i lokalbedövning och korsbandskirurgi med inriktning på hälsoekonomi. Magnus avhandling 2004 beskrev olika behandlingar av idrottsskador framförallt inriktat på artroskopier i lokalbedövning.

Magnus är specialist i ortopedisk kirurgi och har även en civilekonomexamen från Handelshögskolan. Magnus var med och startade Capio Artro Clinic för 20 år sedan, var VD där fram tills 2015 och är medlem i styrgruppen för Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning, Magnus har lång erfarenhet av elitidrott och har varit landslagsläkare för svenska fotbollslandslagen sedan 90-talet, senast för A-landslaget 1998-2010. Magnus har även varit lagläkare för både IF Brommapojkarna och Djurgårdens IF. Vidare är Magnus ordförande i Medicinska kommittén, Svenska Fotbollsförbundet, samt medlem av Svenska Korsbandsregistrets styrgrupp.

Lotta Willberg

Dr Lotta Willberg bedriver vetenskapliga studier kring behandling vid skador och besvär i senor, dessa studier ligger i forskningsfronten och kommer att publiceras i en avhandling inom något år.

Lotta Willberg är överläkare och specialist i ortopedisk kirurgi. Hjärtat inom idrotten finns i simhoppningen där Lotta är landslagsläkare samt i brottningens värld. Lotta är också sedan många år engagerad av Sveriges Olympiska Kommitté i egenskap av OS-läkare. Lotta är även en uppskattad föreläsare såväl nationellt som internationellt.

Stefan Sundelin

Dr Stefan Sundelins forskning består i att finna en förklaringsmodell till resultatet av olika behandlingsresultat vid allvarliga ligamentskador i knäleden

Stefan är en erfaren ortopedkirurg med speciella kunskaper inom artroskopisk kirurgi. Stefan engageras ofta som föreläsare och instruktionsoperatör på såväl nationella som internationella ortopedmöten. Förutom akademiska studier i idrottsmedicin har Stefan stor erfarenhet av att arbeta inom svensk idrott både som lagläkare och medicinskt ansvarig för större tävlingar. Stefan har dessutom arbetat inom RF:s grupp som dopingkontrollsansvarig lokalt och vid större internationella mästerskap.

Peter Wange

Dr Peter Wange forskar kring rehabilitering efter främre korsbandsrekonstruktion samt studerar behandling av degenerativa meniskskador. Vidare är Peter intresserad av broskkirurgi där han även arbetar med kliniska prövningar.

Peter är specialist i ortopedisk kirurgi och snowboardlandslagets läkare. Peter har tidigare varit verksam som hockeyläkare.

Sjukgymnaster

Christina Mikkelsen

Dr Christina Mikkelsen disputerade 2006 med en avhandling om rehabilitering efter främre korsbandsoperation.

Christina är legitimerad sjukgymnast och en erfaren föreläsare både nationellt och internationellt. Christina är även forskningshandledare åt forskarstudenter.

Marita Harringe

Dr Marita L Harringe disputerade hösten 2007 inom ämnet idrottsmedicin och är nu verksam som forskare vid CIFU där hon driver två forskningsprojekt. Det ena projektet i samarbete med Capio Artro Clinic avser broskskador i knäleden och det andra i samarbete med Svenska Gymnastikförbundet avser träning med syfte att minska ländryggsbesvär hos gymnaster.

Marita L Harringe är legitimerad sjukgymnast och ofta anlitad som föreläsare på såväl högskoleutbildningar som inom svenska gymnasieskolor och gymnastikföreningar.

Anna Eliasson

Anna Eliasons forskning är en utveckling av ett magisterarbete i idrottsmedicin om axelbesvär. Det är en prospektiv randomiserad interventionsstudie på patienter med subacromiell impingement i skulderleden. Anna tittar på olika sjukgymnastiska behandlings metoder avseende det kliniska behandlingsresultatet.

Anna Eliason är legitimerad sjukgymnast och har varit yrkesverksam sedan januari 1989. Hon har arbetat på idrottsskademottagning och därefter på vårdcentral där hon nu är kliniskt aktiv.

Maria Westin

Maria Westins forskningsprojekt handlar om alpina tävlingsåkare. Avhandlingens syfte är att först kartlägga skadeprofilen hos alpina skidgymnasieelever för att sedan ta fram ett preventionsprogram mot främre korsbandsskador till alpina tävlingsåkare. Preventionen kommer att baseras på både identifierade individuella och omgivningsrelaterade riskfaktorer samt skademekanismen för främre korsbandskador vid alpin skidåkning.

Maria Westin är legitimerad sjukgymnast och specialist i idrottsmedicin. Maria har varit yrkesverksam sedan januari 1988 och är fortfarande klinisk aktiv.

Naprapater

Ulrika Tranaeus

Ulrika Tranaeus forskningsområde är idrottsskadeprevention. Avhandlingen kommer att bli en uppföljning av magisteruppsatsen med fokus på prevention genom psykologiska interventioner.

Ulrika är legitimerad naprapat och har en filosofie magisterexamen i idrottspsykologi. Ulrika har lång erfarenhet av elitidrott och haft många landslagsuppdrag bland annat för Svenska skidförbundet och Svenska ishockeyförbundet. Hon har även deltagit i Sveriges Olympiska Kommittés medicinska team under flera OS. Ulrika ingår i Riksidrottsförbundets nätverk för idrottspsykologiska rådgivare och är en van föreläsare. Ulrika är också knuten till Högskolan i Halmstad.

Biomedicinsk analytiker

Kerstin Sunding

Kerstin Sundings forskning handlar om metodutveckling och utvärdering av ultraljudsdiagnostik och ultraljuds-vägledda behandlingsformer inom ortopedi. Vissa operationer kan bli mer specifikt riktade med ledning av ultraljud. På så sätt kan också ingreppet bli mindre och därmed också återhämtningen snabbare för patienten.

Kerstin är legitimerad biomedicinsk analytiker med ultraljudsdiagnostik som specialitet och har varit yrkesverksam sedan 1983. Hon har arbetat på fysiologiskt laboratorium i många år och då framför allt med hjärt- och kärldiagnostik men har sedan 2006 börjat specialisera sig på muskeloskeletalt ultraljud.

Idrottsmedicin