Finansiering från SSF

This page in English

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) är en fri och oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet, som bidragit med avsevärd finansiering till verksamhet vid Karolinska Institutet. Några av de viktigare anslagen och forskare som tagit emot finansiering finns listade här nedan.

Ingvar Carlsson Award

Syftet med programmet är att identifiera och stödja unga forskare som efter avslutad postdoc i annat land avser att starta en oberoende, varaktig och kreativ forskarkarriär i Sverige. Varje projekt får mellan tre och fyra miljoner kronor under tre års tid. Bidraget omfattar också ett personligt stipendium på 60 000 kronor som delas ut till varje mottagare. Programmet har fått sitt namn efter Ingvar Carlsson som ett erkännande av hans bidrag som ordförande för stiftelsen under perioden 1997-2002. 

 

Pristagare från Karolinska Institutet

 • Maria Genander – Självförnyelse, specialisering och cancerutveckling i hud (2015-2018)
 • Edmund Loh – Bidrar RNA-reglering till dödlig Neisseriainfektion? (2015-2018)
 • Katja Petzold – Hur mikroRNA rör sig; betydelse för reglerande RNA funktion  (2015-2018)
 • Kristiina Tammimies – Mot personaliserad medicin vid neuropsykiatriska diagnoser  (2015-2018)
 • Caroline Palm Apergi – Utveckling av siRNN, ett skräddarsytt läkemedel mot cancer (2013-2016)
 • Fredrik Lanner – Utforskande av tidig embryoutveckling och pluripotens (2013-2016)
 • Anna Wredenberg – Studier av mitokondriell genetik och patogena mekanismer  (2013-2016)
 • Fredrik Wermeling – Homeostatisk inflammationsreglering  (2013-2016)
 • Jenny Mjösberg – Innate lymfoida cellers roll i tarminflammation och cancer  (2013-2016)
 • Andreas Sigfridsson – Avbildning av metabolism i det slående hjärtat  (2013-2016)
 • Roland Nilsson – Systemmetabolism i normala och transformerade celler (2012-2016)
 • Pontus Almer Boström – Molekylära mekanismer för hur träning skyddar mot diabetes (2012-2015)
 • Erik Ingelsson – Hjärt-kärlsjukdomars genetiska arkitektur (2009-2013)
 • Rickard Sandberg – Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna (2007-2010)
 • Henrik Ehrsson – Den kroppsliga jaguppfattningens neurofysiologi (2006-2010)
 • Maria Lindskog – Belöningssystemets effekt på minnet (2006-2010)
 • Silvia Paddock – Genetiska studier av bipolära sjukdomar  (2006-2010)

 

Infrastrukturer för forskning

Stöd till ”Research Infrastructure Fellows” syftar till att förbättra och öka tillgänglighet för svensk infrastruktur, befrämja tvärvetenskap och samarbete mellan lärosäten och discipliner samt engagera nya användargrupper, inklusive industrin. Varje projekt i programmet får bidrag på 15 miljoner kronor under en period av 5 år (2015-2020).

 

Rambidrag

Rambidragen ges till problem- och tillämningsorienterad forskning av högsta internationella standard med målet att stimulera tvärvetenskapliga forskningssamarbeten inom strategiskt relevanta områden.

 

Biomarkörer

Rambidragen inom området nya biomarkörer omfattar 32-35 miljoner kronor vardera under en period av fem år (2015-2019). 

 • Sven-Erik Dahlén –  Icke-invasiva vårdvänliga biomarkörer för astma
 • Joakim Dillner –  Biobanksbaserad utvärdering av nya test i cervixscreening
 • Thomas Helleday –  Kliniska biomarkörer för ROS-baserad anticancer behandling
 • Rikard Holmdahl –  Biomarkörer för upptäckt av inflammation i leder
 • Agneta Nordberg –  Nya biomarkörer vid tidig diagnos och behandling av AD 

 

Bioengineering

Synergibidraget för forskning inom molekylär imaging, tissue engineering och regenerativ medicin, implanterade sensorer, bärbara sensorer och lab-on-a-chip samt nya biomaterial omfattar 30 miljoner kr vardera under fem år (2014-2019).

Jonas Frisén –  Spatiell transkriptomik för cancer diagnostik
Per Svenningsson –  Molekylär "imaging" inom neuropatologi

 

Infektionsbiologi

Synergibidraget för forskning inom infektionsbiologi omfattar 24-30 miljoner kr vardera under fem år (2013-2018).

 

Klinisk forskning

Projekt inom klinisk forskning med syfte att bättre använda de nationella kvalitetsregistren tilldelas 20 miljoner kr per år under 5 år (2011-2016)  

 • Johan Askling –  Kvalitetsregister för prediktion vid inflammationssjukdomar
 • Pär Sparén – Registerbaserad optimering av cervixcancerprevention

 

Prediktiva modeller och biomarkörer

Rambidragen inom området prediktiva modeller och biomarkörer omfattar 20-35 miljoner kronor vardera under en period av sex år (2010-2015). 

 • Elias Arnér –  Sel-taggade proteiner som nya biomarkörer vid PET avbildning
 • Lars Klareskog –  Prediktiva modeller inom inflammatoriska sjukdomar
 • Thomas Perlmann –  Parkinson-modeller för translationell forskning
 • Camilla Svensson –  Kronisk smärta: från provrör till patient

 

Epigenetik

Rambidragen inom området epigenetik omfattar 20 miljoner kronor vardera under en period av fem år (2010-2015). 

 • Herwig Schuler –  Kemiska verktyg för att studera epigenetisk signalering
 • Juha Kere –  Epigenetiska mekanismer i astma och allergi

 

Medfödd immunitet

Rambidragen inom området medfödd immunitet omfattar 20 miljoner kronor vardera under en period av fem år (2010-2015). 

 

Framtidens forskningsledare

Finansiering inom ”Framtidens forskningsledare” syftar till att identifiera och stödja yngre, synnerligen lovande forskare med ledarskapspotential och erbjuda dessa bidrag för att bygga upp egna forskargrupper med internationell slagkraft. Anslagen uppgår till 10 miljoner kr under fem år.

 

KI-forskare som fått stöd för 2014-2018

 • Fanie Barnabé-Heider – Ryggmärgsstamceller från utveckling till skada och cancer
 • Yenan Bryceson – Epigenetisk reglering av cytotoxisk lymfocytfunktion
 • Björn Högberg – Molekylära DNA-verktyg för neurovetenskap och cancerbiologi
 • Maria Kasper – Hudens stamceller; roll vid sårläkning och canceruppkomst
 • Konstantinos Meletis – Optogenetisk karakterisering av limbiska nätverk
 • Robert Månsson – Effekt och funktion av distala genregulatoriska element.
 • Roland Nilsson – Nya tekniker för att kartlägga cellens metabolism

 

KI-forskare som fått stöd för 2012-2016

 

KI-forskare som fått stöd för 2011-2015

 

Övriga SSF-anslag

 • Per-Olof Berggren – In vivo-screening av aptamers för behandling av diabetes. Vetenskapligt samarbete med Korea 2015-2017. 
 • Anna Falk – Neurala stamcellers roll i psykiatriska sjukdomar. Indivudellt jämställdhetsanslag 2014-2019.
 • Johan Raud – utveckling av ett nytt astmaläkemedel. Strategisk mobilitet 2014-2016. 

Länkar

Finansiering