Donera hjärna/kropp

This page in English

Blommor

De allra flesta människor i Sverige som är över 18 år har förutsättningar för att bli donatorer av blod, organ eller vävnad. Som donator hjälper du till att rädda andra människors liv och hälsa eller bidrar till medicinsk utbildning och forskning. 

Donera kropp till undervisning

Karolinska Institutet tar tacksamt emot donationer till anatomisk undervisning, så kallad helkroppsdonation. För att efter din bortgång kunna donera hela din kropp måste du skriva ett speciellt avtal om detta med Karolinska Institutet.

Ansvarig för donationsprogrammet vid KI är institutionen för neurovetenskap.

Anatomiavdelningens jourtelefon, på institutionen för neurovetenskap, nås på telefonnummer 08-33 68 55. Hit kan du höra av dig gällande exempelvis:

  • Allmänna frågor om helkroppsdonation
  • Beställning av donationsformulär
  • Åtgärder i samband med donators bortgång

På livsviktigt.se kan du läsa mer om helkroppsdonation.

Hjärnbanken

Många har hört talas om organdonation för transplantationer, men vad som är mindre känt är behovet av vävnad från hjärna och ryggmärg för vetenskaplig forskning. Hjärnbanken är ett center för klinisk och experimentell neuropatologi vars syfte är att studera utvecklingen, åldrandet och sjukdomar i människans centrala nervsystem. Alla som vill stödja forskningen genom att donera vävnad kan bli donator vid Hjärnbanken. Den typen av vävnadsdonation utan koppling till transplantation omfattas inte av nationella donationsregistret, därför behövs en separat registrering hos Hjärnbanken vid Karolinska Institutet.

Hjärnbanken

Intervju med Caroline Graff, chef för Hjärnbanken

Hjärnbank för forskning om autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Fler sidor om att donera 

Donera blod: Bli blodgivare

Donera organ: Donationsregistret

Donera stamceller: Tobias Registret

donera.info

ForskningspersonFörsöksperson