Veronica Lundberg

Veronica Lundberg

Universitetsadjunkt
Telefon: +46852483760
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 1, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är doktorand och jobbar även som lärare på institutionen för
  neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) på sjuksköterskeprogrammet
  och på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot
  distriktsjuksköterska.
  Jag jobbar fortfarande kliniskt både på sjukhus men också i primärvården
  som distriktsköterska, framförallt inom hemsjukvården.

Forskningsbeskrivning

 • Mitt forskningsarbete handlar om förstoppning hos äldre personer. Jag har
  bland annat intervjuat vårdpersonal på inom geriatrisk vård om deras
  upplevelser av att hantera förstoppningsproblematik hos äldre patienter
  inlagda på sjukhus.
  Jag har även intervjuat äldre personer och undersökt deras erfarenheter av
  förstoppning.

Artiklar

Anställningar

 • Universitetsadjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2015-

Examina och utbildning

 • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2014
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2014
 • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2014
 • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2013
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2009
 • Sjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2009

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI